Presunúť na hlavný obsah

V budove Okresnej prokuratúry Čadca nebudú prijímať podania ústne do zápisnice

Koronavírus

V súvislosti so šírením koronav írusu COVID - 19 v SR od sa až do odvolania v budove Okresnej prokuratúry Čadca nebudú prijímať podania ústne do zápisnice.

Osobne doručené podania od fyzických a právnických osôb podateľňa prijíma v obmedzenom režime a to denne od 08.00 h do 11.00 h.