Presunúť na hlavný obsah

Vstup do priestorov Mestského úradu v Čadci

Koronavírus

dovoľujeme si Vás upovedomiť, že v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 14 zverejnenej vo vestníku Vlády SR čiastka 8/2021 vydaná dňa 21. januára 2021 (ďalej len „vyhláška“) sa z dôvodu ochrany života a zdravia  nariaďuje zákaz vstupu  osôb  do vonkajších a vnútorných priestorov  zariadení. V zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky sa zákaz vstupu do priestorov Mestského úradu Čadca od 27. januára 2021 05:00 hod. do 02. februára 2021 nevzťahuje na:

  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
  • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
  • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, 
  • osoby nad 65 rokov veku.

V zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky je možné od vstupujúcej osoby do priestorov Mestského úradu v Čadci pýtať k nahliadnutiu príslušný doklad, ktorý umožňuje osobe vstúpiť do priestorov Mestského úradu v Čadci a týmto spôsobom overiť, že osoba má výnimku zo zákazu vstupu do priestorov. Doklad môže byť nahradený potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo písomným čestným vyhlásením o tom, že osoba spadá do kategórie osôb, na ktoré sa v zmysle vyhlášky vzťahuje výnimka preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom. V prípade, ak osoba predloží čestné vyhlásenie, ktoré sa nezakladá na pravdivých skutočnostiach, takáto osoba si je vedomá právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Úplné znenie vyhlášky nájdete na tomto odkaze: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_8_2021.pdf
 
Ďakujeme za pochopenie.