Presunúť na hlavný obsah

Význam očkovania pre potlačenie ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-Cov-2 a jeho mutácií

Koronavírus

Už viac ako rok prebieha pandémia ochorenia COVID-19, ktorá ohrozuje zdravie a životy populácie na celej planéte. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo vykonaných mnoho štúdií na zamedzenie alebo spomalenie šírenia sa uvedeného ochorenia, z ktorých jednoznačne vyplynulo, že jedným z najúčinnejších prostriedkov je zaočkovanie čo najširšej populácie – aspoň 60-70 percent (prispelo by to k získaniu tzv. kolektívnej ochrany na nákazu).

Účinnosť a bezpečnosť všetkých očkovacích látok (vakcín) dostupných v SR je overená európskou liekovou agentúrou.

Očkovanie predstavuje nielen osobnú ochranu jednotlivca ale aj jeho blízkych, priateľov a ostatnej verejnosti. Z doterajších poznatkov vyplýva, že u očkovaných ľudí aj v prípade ochorenia, má toto ľahký priebeh, nehrozia neskoršie zdravotné následky ani úmrtia.

Ak chceme žiť ako pred vypuknutím tohoto ochorenia (voľnosť pohybu, bežné fungovanie rôznych služieb, primerané sociálne vzťahy v spoločnosti), tak si každý jednotlivec musí dobre zvážiť, či sa dá zaočkovať alebo nedá. Je to na každom z nás.

Všetky potrebné informácie k registrácii do čakárne na očkovania nájdete na Informácie k novému prihlasovaniu sa na očkovanie a k Čakárni - Koronavírus a Slovensko (gov.sk) , v našom okrese sa môžete objednať na očkovanie na internetovej stránke Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca - Objednávanie na očkovanie proti Covid-19 (kysuckanemocnica.sk). V prípade, že máte v okolí starších ľudí, ktorí nie sú schopní zaregistrovať sa sami a majú záujem o očkovanie, neváhajte a vyplňte prihlasovací formulár za nich.

Nebuďme ľahostajní k sebe a svojmu okoliu, ale pomáhajme si navzájom!

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci