Presunúť na hlavný obsah

Galéria pripravila pre mladých výtvarníkov hodnotné ceny

Kultúra

Galéria Čadca vyhlásila v rámci tematickej vianočnej výstavy Putovanie s ovečkou detskú výtvarnú súťaž pod názvom Moje Vianoce.  Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci I. a II. stupňa základných škôl. Uzávierka súťaže bola 26. januára 2016. Odborná komisia pod vedením výtvarníka a ilustrátora Vladimíra Krála (autora výtvarného riešenia uvedenej expozície) posudzovala celkom 79 prác od 78 autorov z 12 základných škôl z Čadce a blízkych obcí. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ocenení mladým autorom sa uskutočnilo v galérii 10. februára 2016. V každej kategórii bolo ocenených 16 prác. Deti získali od hlavného organizátora súťaže – Mesta Čadca – hodnotné ceny. Autorom dvoch najkrajších prác v každej kategórii venoval V. Král svoje originálne kresby (ilustrácie ku knihe Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná). Hodnotné vecné ceny a diplomy si z rúk zástupcu primátora Františka Prívaru prevzali všetci ocenení. Pracovníčky galérie pripravili pre deti aj bonus – malú tombolu. Jej výhercovia si ako spomienku na výstavu odniesli domov aj pôvabnú plyšovú ovečku.

Vystavené ocenené detské práce si môžete v galérii pozrieť do 18. 2. 2016. Sú skutočne originálne, plné farieb, fantázie a nápadov. Dynamické malé i veľké ľudské postavičky, láskaví anjeli, šantiace zvieratká, vianočné stromčeky i domčeky, roztancovaní snehuliaci, vždy usmiate slniečko a ďalšie jedinečné detaily sú pre nás veľavravným posolstvom, vyžarujú radosť, smiech a bezstarostnosť. Zobrazujú čistý a krásny detský svet, detské túžby a predstavy, ktoré by sme my – dospelí – mali brať vážne.

Autori ocenených prác:

1.kategória (I. stupeň ZŠ)

  • Diplom a hlavná cena: Michaela Rečičárová
  • Diplom a prémia: Martina Lisková
  • Diplomy a ceny: Zuzana Srnánková, Jakub Berčák, Dávid Baláž, Michaela Chrastinová,  Alan Baláž, Richard Maják, Patrik Baláž, Alexander Baláž, Nikola Pavlíková, Simona Hažíková, Juraj Hruška, Peter Papajčík, Peter Gavlas, Pavla Šimášková

2.kategória (II. stupeň ZŠ)

  • Diplom a hlavná cena: Peter Comorek
  • Diplom a prémia: Ľubomír Ondrašina
  • Diplomy a ceny: Marek Choluj, Jozef Zemaník, Ľuboš Klago, Daniel Ďurkáč, Samuel Zbončák, Veronika Pálovicsová, Alec Kostka, Mária Ondrašinová, Damiana Červená, Lukáš Bóda, Mia Mináriková, Eliška Moskáľová, Nina Crhová, Kristína Ďurkáčová, Svetlana Podoláková.

Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme aj pedagógom základných škôl, ktoré sa do súťaže zapojili. Teší nás, že sa deťom venujú a vedú ich k láske k umeniu. Ďakujeme aj výtvarníkovi Vladimírovi Královi za odbornú spoluprácu a taktiež za prácu vo výtvarných dielňach, ktoré boli pre zúčastnené deti a školy podnetné a inšpiratívne a motivovali ich aj k účasti v uvedenej výtvarnej súťaži.

Ďakujeme za hodnotné ceny aj Papiernictvu CECH – partnerovi súťaže.

Galéria Čadca je otvorená: PO – PIA: 8.00 – 16.00 h. V prípade záujmu a pre kolektívy aj mimo tohto času.

Výstava Putovanie s ovečkou je sprístupnená verejnosti v Galérii Čadca do 12. februára 2016. Máte poslednú možnosť ju vidieť. Ak ste si ju ešte nestihli pozrieť, neváhajte a nenechajte si ujsť tento jedinečný a neopakovateľný zážitok. Garantom výstavy sú Mesto Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava. Partnerom výstavy sú Hračky ALEX Čadca – J. Chuová.

Galéria