Presunúť na hlavný obsah

Kysucký komorný orchester oslávil 20 rokov na kysuckej kultúrnej scéne

Kultúra

Popredné kysucké umelecké teleso – Kysucký komorný orchester (KKO) si v na sklonu uplynulého roka pripomenul 20 rokov svojej existencie. Vznikol na pôde Kysuckej kultúrnej scény v roku 1995 a neskôr (po jej zániku v r. 1998) si ho pod svoje ochranné krídla vzalo Mesto Čadca. Orchester pôsobí na pôde Domu kultúry v Čadci, kde sa pravidelne stretávajú na skúškach jeho členovia a kde sa odohráva väčšina z jeho úspešných koncertných vystúpení. Na jeho čele od jeho vzniku stojí vynikajúci dirigent, popredná osobnosť slovenskej hudby – Karol Kevický. Koncertným majstrom orchestra je známy čadčiansky hudobný pedagóg Anton Pohančeník a organizačným vedúcim Peter Bytčanek, riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci.  V orchestri sa vystriedali mnohí talentovaní hudobníci, prevažne hudobní pedagógovia a študenti hudby, spolupracoval s mnohými významnými slovenskými interpretmi, nahral a vydal tri CD nosiče. Už 15 rokov spolupracuje s talianskym dirigentom Enricom Volpem a pravidelne účinkuje v Taliansku na medzinárodnom hudobnom festivale. Má za sebou stovky úspešných koncertov a vystúpení.

20. výročie svojho pôsobenia oslávil KKO  v mimoriadne priaznivej atmosfére slávnostným koncertom v Dome kultúry v Čadci (14. 11. 2015). Za prítomnosti mnohých vzácnych hostí uviedol orchester pod dirigentskou taktovkou Karola Kevického a talianskeho hosťujúceho dirigenta Enrica Volpe vo svojom  premiérovom naštudovaní  jedinečné skladby A. A. Corelliho (Suita d-mol), P. Saluniniho, (Koncert G dur pre cimbal a orchester, 1751), E. H. Griega (Suita z Holbergových čias, op. 40), A. Piazzollu (Fantango) a J. Matušku (V slovenskej chalúpke, suita). Publikum tlieskalo aj koncertnému majstrovi Slovenskej filharmónie Jarolímovi Růžičkovi, ktorý sa predstavil ako hosť v záverečnej časti koncertu. Pri príležitosti svojho jubilea vydal KKO aj nové CD pod názvom V slovenskej chalúpke, na ktorom nájdete popredné diela slovenských hudobných majstrov J. Malovca, V. Nováka, E. Suchoňa a J. Matušku. Ak máte záujem získať uvedené CD, kontaktujte p. Bytčanka, vedúceho orchestra.

Ocenenie osobností mesta za rok 2015

Súčasťou slávnostného večera bol aj akt udelenia ocenení osobnostiam mesta, ktoré sa svojim životom a prácou zaslúžili o rozvoj a dobré meno nášho mesta. Primátor Milan Gura odovzdal na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Čadci nasledujúce ocenenia: Cenu mesta Čadca dirigentovi Karolovi Kevickému a hudobnému pedagógovi Antonovi Pohančeníkovi, Cenu primátora mesta Čadca lekárovi a bývalému primárovi traumatologického oddelenia Kysuckej nemocnice v Čadci Romanovi Jablonickému a Lýdii Oravcovej, predsedníčke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Čadci. Pri príležitosti 20. výročia založenia KKO bolo udelené aj Čestné občianstvo talianskemu dirigentovi Enricovi Volpe, dlhoročnému priateľovi a partnerovi orchestra a nášho mesta.

Galéria