Presunúť na hlavný obsah

Minuloročný Vianočný benefičný koncert bol výnimočný

Kultúra

Tento koncert už má v našom meste tradíciu a spoločne s Novoročným trojkráľovým koncertom patrí k najobľúbenejším hudobným podujatiam, ktoré pripravujú Mesto Čadca a KIC mesta Čadca. Koncert sa uskutočnil v kostole sv. Bartolomeja Čadci v nedeľu 13. decembra 2015 o 17.00 hod. pred sv. omšou a bol súčasťou cyklu Kysucké Vianoce v Čadci. Pod dirigentskou taktovkou Jána Procházku sa predstavili domáce  umelecké kolektívy – Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester mesta Čadca a hosťujúci umelci – spevácky zbor Coro Laudamus z Piešťan, členovia orchestra Štátnej opery z Banskej Bystrice (ŠO BB) a sólisti Darina Benčová, Adriana Známová, Dušan Šimko a Ivano Zvarík. Na programe koncertu bola Česká vianočná omša (Missa pastoralis bohemica)  – najznámejšie, najpopulárnejšie a najhrávanejšie dielo z tvorby českého hudobného skladateľa Jakuba Jana Rybu (1765 – 1815). Vznikla v roku 1796 a má rýdzo pastorálny charakter. Pre svoju prostotu a radostnú a sviežu atmosféru bola a je zrozumiteľná a prístupná širokému publiku. Prítomné publikum si možno v danej chvíli ani neuvedomilo, akého výnimočného a originálneho hudobného projektu bolo svedkom. V takejto podobe  a obsadení sa koncert konal len vo svojej premiére. Počuli a zažili sme tak niečo výnimočné a neopakovateľné. Celý projekt bol aj finančne náročný a mohol sa uskutočniť len vďaka finančnej podpore  Ministerstva kultúry SR. Dirigent Ján Procházka oslovil a pozval k spolupráci na koncerte aj svojich kolegov, profesionálnych sólistov – spevákov  a členov orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici (dychové nástroje, tympany). Viac než 80 vynikajúco pripravených zohratých účinkujúcich (30 hudobníkov a 58 vokalistov) zaplnilo v kostole celý priestor medzi hlavným oltárom a prvými radmi poslucháčov. Pod premyslenou a na vysokej profesionálnej úrovni odvedenou taktovkou J. Procházku vznikla tak úžasná a ojedinelá energia účinkujúcich, symbióza hudby, spevu a silného ducha, mimoriadny zážitok, ktorý v nás bude ešte dlho doznievať.

V rámci koncertu sa pod záštitou p. Evy Gurovej, manželky primátora, uskutočnila verejná zbierka na podporu činnosti zdravotne postihnutých detí zo Stružielky. Výťažok z koncertu a ďalších podujatí v rámci vianočného cyklu bol 1592 eur. Všetkým, ktorí prispeli, úprimne ďakujeme.

Galéria