Presunúť na hlavný obsah

Pocta maliarovi Milanovi Paštékovi

Kultúra

S Kysucami, a osobitne s Čadcou, sa spájajú životy mnohých významných osobností. Kultúrni dejatelia, lekári, umelci, pedagógovia, verejní činitelia, športovci. Sú ich desiatky. Nepochybne k nim patrí aj maliar Milan Paštéka. V tomto roku si pripomíname jeho nedožité 85. narodeniny (20. 5.). Bol výnimočným umelcom i človekom. Jeho tvorba je v odborných kruhoch mimoriadne vysoko cenená, dielo, ktoré vytvoril má európske, ba aj svetové parametre. Stal sa legendou slovenského maliarstva, jeho výstavy mali možnosť obdivovať tisíce návštevníkov doma i v zahraničí. Aj my – Čadčania naňho môžeme byť právom hrdí. Bol jedným z nás. V Čadci žili a dlhodobo pôsobili jeho rodičia – učitelia. Mnohí Čadčania si dodnes pamätajú na charizmatického gymnaziálneho profesora – skvelého matematika Augustína Paštéku i jeho manželku, ktorá učila na základnej škole. Milan Paštéka, hoci sa neskôr z Čadce odsťahoval a žil aj so svojou rodinou v Bratislave, kde našiel vhodnejšiu pôdu pre svoju tvorbu, pravidelne navštevoval svojich rodičov a súrodencov v Čadci a zachovával si vrúcny vzťah k mestu i ku Kysuciam. Nadovšetko mal rád prechádzky okolo rieky Kysuce, v blízkosti ktorej Paštékovci bývali. Veľmi citlivo vnímal aj neskoršie premeny Čadce.

Počas uplynulého týždňa sa maliar Milan Paštéka do Čadce vrátil. Symbolicky – prostredníctvom svojho diela. Opätovne sa nám prihovára svojimi originálnymi maľbami a kresbami. Jeho nezameniteľný rukopis, farebnosť a krása, ktorou dýchajú vystavené diela, si nás podmania. Výstavu pod názvom Návrat pre svojich návštevníkov pripravila Galéria Čadca.

V deň vernisáže (21. 4.) výstavu slávnostne otvoril a na pôde mesta všetkých prítomných hostí privítal primátor Milan Gura. Kurátorsky sa výstavy ujala dcéra M. Paštéku – výtvarníčka Dominika Sládková Paštéková, ktorá si s dojatím spomínala na miesta, ktoré v detstve so svojim otcom v Čadci navštívila. Prítomným predstavila aj knihu Tri dimenzie obrazu, ktorá približuje jej otca v rozhovore s historikom umenia Jánom Bakošom. Kniha vyjde v blízkom čase a bude k dispozícii aj v galérii. Na vernisáži bola prítomná aj maliarova sestra Marta s manželom a ďalší príbuzní a rodinní priatelia. Výstavu poctil svojou návštevou aj náš rodák a veľký podporovateľ kysuckej  kultúry a umenia, Paštékov dlhoročný súputník a priateľ Anton Blaha, ktorý vysoko vyzdvihol význam umelcovej tvorby pre Slovensko i naše mesto. Nechýbal ani ďalší mecenáš galérie, predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie – Jozef Markulják, vynikajúci maliari – Kysučania – Ondrej Zimka a Pavol Muška, spisovateľ Dušan Mikolaj, predstavitelia vedenia mesta, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ako aj ďalší priaznivci umenia a stáli návštevníci galérie. Ich záujem nás teší a vážime si ho. Vernisáž svojou interpretáciou spríjemnili členovia Kysuckého komorného orchestra pod vedením Antona Pohančeníka.

Výstava Návrat, ktorej garantmi sú Mesto Čadca, Anton Blaha a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, potrvá do 5. augusta 2016. Veríme, že ju navštívite a bližšie spoznáte Milana Paštéku ako človeka i ako maliara, ktorý v našom meste žil, tvoril a premýšľal, ktorý po sebe zanechal jedinečné a mimoriadne hodnotné dielo. Viac informácií a kvalitných reprodukcií nájdete aj v katalógu, ktorý pri príležitosti konania výstavy vydalo Mesto Čadca a graficky ho stvárnila Mária Ščuryová – Vydavateľstvo Magma. Srdečne vás do galérie pozývame.

Mestskú galériu nájdete v Mestskom dome v Čadci, pre verejnosť je prístupná v pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 hod. Počas letných mesiacov jún, júl, august aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. V prípade záujmu a pre kolektívy aj mimo tohto času. Vstup je voľný. Jeden z návštevníkov výstavy môže po jej skončení získať originálne dielo M. Paštéku.

Galéria