Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na koncert ku Dňu matiek

Kultúra

Mesto Čadca srdečne pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky, ale aj širokú verejnosť na jedinečný koncert, ktorý pripravili žiaci a pedagógovia Základných umeleckých škôl v Čadci. Koncert sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2016 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci – v divadelnej sále. V rámci koncertu sa pod vedením Mgr. Iriny Školníkovej predstaví dievčenská vokálna skupina pri ZUŠ na ul. M. R. Štefánika, ktorá si nedávno priniesla niekoľko ocení a Grand Prix z medzinárodného hudobného festivalu v ruskom Petrohrade. ZUŠ J. Potočára pripravila pod vedením svojich pedagógov zmes krásnych klasických i ľudových skladieb i vystúpenia členov literárno-dramatického odboru. V spoločnom vystúpení sa predstaví sa aj dvojica pedagógov – Ondrej Priehoda (husle) a Marián Lehotský (gitara). Program moderuje Jozef Mozoľ.

Vstup na koncert je voľný. Okrem pekného umeleckého zážitku čaká na mamičky aj malá pozornosť, ktorú venuje Mesto Čadca.

Garanti koncertu sú Mesto Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci, Základná umelecká škola – M. R. Štefánika v Čadci.

Základné umelecké školy v Čadci

V Čadci pôsobia dve základné umelecké školy, ktorých zriaďovateľo je Mesto Čadca: Základná umelecká škola Jozefa Potočára (873 žiakov, riaditeľ Mgr. Peter Bytčanek, v roku 2016 si pripomenie 60. rokov svojho vzniku) a Základná umelecká škola na ul. M. R. Štefánika (725 žiakov, riaditeľka Mgr. Dagmar Šamajová), ktorá vznikla v roku 1990. Školy vzdelávajú detí a mládež v oblasti hudby, výtvarného umenia, dramatického umenia i tanca. Intenzívne sa venujú talentovanýcm deťom a rozvíjajú ich cit a lásku  k umeniu. Žiaci i pedagógovia oboch škôl sú členmi mnohých umeleckých telies a účinkujú na rôznych podujatiach doma i v zahraničí, kde úspešne reprezentujú Čadcu, Kysuce a Slovensko. Pravidelne ich môžete vidieť aj na rôznych významných podujatiach v našom meste (koncerty, podujatia pre deti a mládež, vernisáže výstav, divadelné predstavenia, tematické programy, tradičné podujatia a slávnosti mesta, občianske obrady a ďalšie. Pre svojich divákov pripravili aj slávnostný program ku Dňu matiek v roku 2016.

Základná umelecká škola Jozefa Potočára

Čestný názov po hudobnom skladateľovi a dirigentovi Jozefovi Potočárovi, ktorý pochádzal z Kysúc, dostala škola v roku 2006 od Ministerstva školstva Slovenskej republiky za dlhoročné výborné výsledky. Škola učí žiakov spoznávať domáce aj inonárodné umenie a kultúru. Ponúka vzdelávanie v rámci hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru. Organizuje mnohé koncerty, výstavy a divadelné predstavenia, ako aj mnohé tematické programy a podujatia. Žiaci a pedagógovia účinkujú nielen doma, ale aj v zahraničí (Česko, Rusko, Poľsko, Nemecko, Srbsko, Taliansko a ďalšie krajiny Európy, Ázie i Ameriky) a dosahujú vynikajúce umiestnenia na rôznych domácich i zahraničných súťažiach a festivaloch. Pôsobia v súboroch, ktoré pracujú pri Dome kultúry v Čadci (DĽH Kozlubek, FS Kelčovan, FS Kysučan, Kysucký komorný orchester, Detský divadelný súbor EVA). Mnohí pokračujú v štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách zameraných na umenie a stávajú sa ich úspešným absolventmi – umelcami, ktorí šíria dobré meno školy i Čadce. ZUŠ J. Potočára v tomto roku usporiada už 12. ročník Festivalu komornej hudby pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru pre talentované deti zo Slovenska a Českej republiky. Festival vyvrcholí slávnostným koncertom ocenených laureátov vo štvrtok 9. júna 2016 v Domu kultúry v Čadci. Bude to dôstojná predohra osláv významného jubilea – 60. výročia založenia prvej umeleckej školy v Čadci. ZUŠ Jozefa Potočára je jej dôstojným pokračovateľom.

Dievčenská vokálna skupina pri ZUŠ na ul. M. R. Štefánika

Dievčenská vokálna skupina pod vedením Mgr. Iriny Školníkovej pri ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci vznikla v roku 2010. Tvoria ju Lenka a Daniela Lašové, Dominika Rovňanová, Veronika Bystřická, Soňa Gaborová a Natália Rotková.  Dôstojne reprezentujú ZUŠ, mesto, kraj, Slovensko. Účinkujú na rôznych podujatiach školy, mesta a regiónu doma aj v zahraničí. Medzi domáce patria najmä vystúpenia v rámci podujatí Mesto otvorené umelcom, Mikuláš v meste a Kysucké Vianoce v Čadci, Deň športu a kultúry, vystúpenia pre Úniu nevidiacich, Krajskú súťaž stredoškolákov, Burzu stredných škôl. Účinkujú aj na mnohých ďalších podujatiach v Čadci, na Kysuciach a v rámci kraja. K medzinárodným úspechom treba zaradiť festival v Českej republike Z rozprávky do pohádky, festival Súhvezdie hôr, Goralfest. Na festivaloch v Liptovskom Mikuláši, Viedni a Budapešti sa neraz umiestnili na zlatej, striebornej a bronzovej priečke. Medzi ich výrazné úspechy patrí aj zlato, striebro a bronz na festivale Súhvezdie Prahy (apríl 2015). Naposledy vyhrali aj súťaž o talent Žilinského kraja. V marci 2016 sa vokálna skupina, kvarteto a sólisti zúčastnili III. Medzinárodného vokálno-inštrumentálneho festivalu v ruskom Petrohrade, stali sa absolútnym víťazom festivalu (Grand Prix) a získali aj dve strieborné a tri zlaté umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Zároveň boli nominovaní na festival víťazov ARTIS 2016, kde sa stretnú víťazi všetkých domácich a medzinárodných festivalov, ktoré sa konali v Rusku v roku 2016.

Lenka a Daniela Lašové a Natália Rotková často účinkujú aj ako sólistky. Dosiahli už mnohé výrazné úspechy a ocenenia na domácich i zahraničných súťažiach a festivaloch. N. Rotková sa pripravuje na vydanie svojho vlastného CD.