Presunúť na hlavný obsah

Novoročný koncert pod taktovkou Ewalda Danela

Kultúra

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci a Kysucká kultúrna nadácia vás srdečne pozývajú na tradičný slávnostný Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. januára 2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. V prvej časti večera budú odovzdané ocenenia a čestné tituly Osobnosť Kysúc za rok 2016. Garantom udelenia tohto prestížneho ocenenia je už takmer dve desaťročia Kysucká kultúrna nadácia a predstavitelia kysuckých miest a obcí. Za rok 2016 si ocenenie prevezmú ThDr. Ladislav Ostrák – za celoživotné duchovné dielo, MUDr. Jozef Jakuš – za celoživotnú humánnu činnosť na Kysuciach, Mgr. Jozef Klieštik – za podnikateľský čin roka a MUDr. František Nehaj – za športový výkon roka. Druhá časť večera sa bude niesť v znamení krásnej hudby. Pod taktovkou vynikajúceho dirigenta a huslistu Ewalda Danela sa predstaví popredné hudobné teleso – Slovenský komorný orchester (SKO). V tomto roku si pripomína už 57. výročie svojho účinkovania. SKO uvedie jedinečné skladby W. A. Mozarta, A. Piazzolu, A. Vivaldiho a P. I. Čajkovského. Partnerom koncertu je Slovenská filharmónia Bratislava. Vstupné pre verejnosť je 3 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v Dome kultúry v Čadci.

Program koncertu

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

 

 • Malá nočná hudba KV 525
 • Allegro
 • Romance Andante
 • Menuetto Allegretto
 • Rondo Allegro

 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

 

 • Koncert pre husle a sláčikový orchester č. 4 f mol,
 • op. 8, RV 297 „L’Inverno“ (Zima)
 • Allegro non molto
 • Largo
 • Allegro

 

Astor Piazzolla (1921 – 1992)

 • Zima v Buenos Aires

Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893)

 

 • Serenáda pre sláčikový orchester op. 48
 • Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo – Allegro moderato
 • Valse: Moderato – Tempo di Valse
 • Elégie: Larghetto elegiaco
 • Finale (Tema Russo): Andante – Allegro con spirito

 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

Slovenský komorný orchester vznikol v roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho  zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930–2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. Odborná kritika vyzdvihovala najmä prepracované frázovanie a mäkký farebný zvuk telesa. Ťažiskom repertoáru orchestra bola hudba baroka, neskôr i hudba 19. a 20. storočia vrátane množstva premiér slovenských a zahraničných skladateľov. Slovenský komorný orchester účinkoval na významných hudobných festivaloch – Festival de Musique de Strasbourg, Salzburger Festspiele, Festival de Musique Montreux-Vevey, Budapesti Zenei Hetek, Strieborná lýra v Petrohrade, Pražská jar, Janáčkův máj, Bratislavské hudobné slávnosti, Košická hudobná jar a i. Uskutočnil koncerty na prestížnych svetových pódiách v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a Ázii. Spolupracovali s ním prominentní interpreti – Vladimír Spivakov, Tabea Zimmermann, Miklós Perényi, Anne-Sophie Mutter, Cyprien Katsaris, Jean-Pierre Rampal, Michala Petri, Heinz Holliger, Peter Schreier, François Leleux, František Herman, Bernard Soustrot, Guy Touvron a i. Pre domáce a zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše 100 titulov hudby rôznych štýlových období.

Bohdan Warchal viedol orchester celých 40 rokov. Jeho nástupcom sa stal Ewald Danel, ktorý je umeleckým vedúcim orchestra od roku 2001. Repertoárové ťažisko omladeného telesa sa jemne posunulo v prospech romantizmu a hudby 20. storočia. Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé projekty. Po prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachove Brandenburské koncerty a Orchestrálne suity. Na svojich koncertoch postupne uviedol aj všetky Concerti grossi G. F. Händla, A. Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého F. Mendelssohna Bartholdyho. Orchester objavil pre slovenské publikum mnohé, doteraz na Slovensku neuvedené, diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „Osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 uviedol v premiére viac ako päťdesiat skladieb. Popri tom uskutočnil ďalšie špeciálne koncerty k významným výročiam jubilujúcich skladateľov – Hommage à Bach, Dvořák, Mozart, Šostakovič, Suchoň. Výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudbu si orchester každoročne pripomína mimoriadnym koncertom Hommage à Bohdan Warchal. V rámci cyklu Hudba v chrámoch udržiava starú bratislavskú tradíciu uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Dóme sv. Martina na Kvetnú nedeľu, niekoľkokrát uviedol oratórium Mesiáš G. F. Händla, pokračuje tiež v uvádzaní koncertov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

V sezóne 2015/2016 si orchester pripomenul 55. výročie svojho založenia. V januári 2016 uskutočnil koncertné turné po Japonsku.

EWALD DANEL, dirigent, huslista

Študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u profesora Karla Österreichera, kurz zborového dirigovania u prof. Jana Wierszylowského a doktorandské štúdium u prof. Bohdana Warchala. Po ukončení štúdia dva roky pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie, s ktorou spolupracuje aj ako sólista a dirigent. V roku 2001 prevzal po Bohdanovi Warchalovi post umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra.

Predstavil sa na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy i zámoria (Japonsko, Kórea, Egypt, Panama, Brazília, USA). Dlhodobá spolupráca ho spája s Orquestra Sinfonica Municipal São Paulo, Hiroshima Symphony Orchestra, Akita Chamber Orchestra, Tokyo Harmonia Chamber Orchestra, hosťovsky vystupoval s orchestrami Klang Verwaltung München, Orchestra Ensemble Kanazawa, Nagoya Philharmonic Orchestra, Osaka Symphoniker, Sakata Philharmony, Pražskou komornou filharmóniou, Orquesta Filarmónica de Málaga, Janáčkovou filharmóniou Ostrava a i. V Hiroshima Symphony Orchestra bol v rokoch 2008 – 2014 hlavným hosťujúcim dirigentom.

Okrem dirigentských a sólistických aktivít s orchestrami a účinkovaním v sólových recitáloch má umelec bohaté skúsenosti aj v oblasti komornej hry, ktoré získal predovšetkým ako primárius Slovenského kvarteta od r. 1986, od r. 1987 ako spoluzakladateľ Slovenského klavírneho tria. Stál pri zrode Kubínovho kvarteta (na violovom poste) a niekoľko rokov hral tiež v súbore Musia aeterna. V rokoch 1992 – 1996 pôsobil ako umelecký vedúci komorného orchestra mesta Bratislavy Cappella Istropolitana.

Umelec sa spolupodieľa na rôznych projektoch v komorných ansámbloch doma i v zahraničí. Významnou súčasťou jeho umeleckej aktivity je dlhoročná rôznorodá spolupráca s cirkevnými a amatérskymi speváckymi zbormi a hudobnými súbormi v úlohe dirigenta, organizátora i autora duchovnej hudby. V roku 2012 mu bola udelená Cena Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha.

Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1987 – 1998 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 1999 – 2003 a 2007 – 2009 bol hosťujúcim profesorom na Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music v Nagoyi v Japonsku. V r. 2001 viedol interpretačné majstrovské kurzy pre profesionálnych orchestrálnych hráčov na Affinis Music Festivale v Japonsku. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Ako umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra uskutočňuje mnohé zaujímavé projekty, pre slovenské publikum objavuje doposiaľ neuvedené diela svetovej hudobnej literatúry, významnou mierou sa podieľa na uvádzaní nových diel slovenských autorov. Inicioval cyklus koncertov v chrámoch a tiež koncerty pre ľudí so zdravotným postihnutím.