Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na galaprogram Festivalu komornej hudby Čadca 2017

Kultúra

Mesto Čadca, Základná umelecká škola J. Potočára v Čadci a Dom kultúry v Čadci pozývajú všetkých svojich priaznivcov a milovníkov hudby na Koncert laureátov XIV. ročníka Festivalu komornej hudby Čadca 2017, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2017 o 16.30 hod. v Dome kultúry v Čadci (vstup je voľný). V rámci koncertu sa predstavia najúspešnejší účastníci festivalu a v spolupráci s Kysuckým komorným orchestrom mesta Čadca uvedú pod taktovkou dirigenta Karola Kevického dielo významného slovenského hudobného skladateľa Jozefa Podprockého Suita domestica op. 14. č. 17. Koncert sa koná pod záštitou primátora Ing. Milana Guru a je vyvrcholením 14. ročníka festivalu, ktorý je určený žiakom a absolventom základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorí nie sú študentmi a absolventmi škôl pripravujúcich profesionálnych hudobníkov, s vekovým obmedzením do 25 rokov, a pracujú v komornom zoskupení ZUŠ.

Festival sa koná v dňoch 5. – 8. júna a má na programe súťažné vystúpenia gitarových, speváckych, sláčikových a klavírnych zoskupení a zoskupení drevených dychových nástrojov. Odbornými garantmi jednotlivých sekcií sú doc. Eva Cáhová (klavír), Mgr. art. Adam Marec (gitara), Mgr. art. Milan Oravec (drevené dychové nástroje), Mgr. art. Karol Kevický (sláčiky), doc. Monika Bažíková (klasický spev), Mgr. Irina Školníková (moderný, muzikálový a populárny spev). Celkom sa festivalu, ktorého poslaním je rozvíjanie kreativity žiakov základných umeleckých škôl a zvyšovanie odbornej úrovne pedagógov, zúčastní viac než 300 žiakov a študentov zo slovenských i českých základných umeleckých škôl. Každá sekcia bude mať možnosť pracovať aj v tvorivej dielni s poprednými umelcami a zažiť tvorivú atmosféru nácviku spoločného hudobného diela. Hosťami festivalu sú taliansky dirigent a skladateľ Enrico Volpe – čestný občan Čadce a klavirista Vincenzo Zupi.

Hlavnú festivalovú cenu FKH Čadca 2017 venuje primátor Čadce Ing. Milan Gura. V rámci festivalu budú udelené aj ďalšie ceny. Festivalové rady na čele s garantmi jednotlivých kategórií zaradia umelecké výkony jednotlivých zoskupení do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Garantmi festivalu sú ZUŠ J. Potočára v Čadci, Dom kultúry v Čadci a Mesto Čadca.

Plagát k podujatiu