Presunúť na hlavný obsah

Zapojte sa do výtvarnej a literárnej súťaže

Kultúra

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci a Galéria Čadca vyhlasujú výtvarnú a literárnu súťaž pre mládež pod názvom  ZVERY A TVORY V NAŠICH PREDSTAVÁCH o najkrajšiu výtvarnú a písomnú prácu žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Milí priatelia, príďte do galérie, pozrite si výstavu Ryby vtáky a iné stvory JOZEFA MUNDIERA v pruhovanom labyrinte IVANA KÖHLERA, inšpirujte sa dielami umelcov a nakreslite alebo napíšte nám svoj príbeh zo živočíšnej ríše. Výtvarne stvárnite alebo opíšte pocity, dojmy z exponátu/exponátov výstavy.

Svoje výtvarné práce vo formáte výkresu min. A3, alebo písomné práce max. rozsah 2 strany A4 (I. kategória), 3 strán A4 (II. kategória) odovzdajte osobne v galérii alebo pošlite na adresu: Galéria Čadca (budova MsÚ), Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, najneskôr do 5. mája 2016. Na zadnej strane Vašej práce (výkresu), resp. v záhlaví literárnej práce uveďte svoje meno, vek, tel. kontakt, adresu a školu.

Podmienky súťaže

Výtvarné práce

  • I.  kategória: žiaci 2. stupňa základných škôl (6. – 9. ročník) a reálnych gymnázií
  • II. kategória: študenti stredných škôl

Literárne práce

  • I.  kategória: žiaci 2. stupňa základných škôl (6. – 9. ročník) a reálnych gymnázií
  • II. kategória: študenti stredných škôl

V každej kategórii bude ocenených 5 najkrajších prác. Celkom bude ocenených 20 prác. Pre účastníkov súťaže máme pripravené aj ďalšie zaujímavé prekvapenie. Odborným garantom súťaže je akad. sochár Jozef Mundier.

Vyhodnotenie súťaže

10. mája 2017 o 10.00 hod., Galéria Čadca – Mestský dom.

Srdečne Vás pozývame do galérie a tešíme sa na Vaše práce.

Výstava Ryby vtáky a iné stvory JOZEFA MUNDIERA v pruhovanom labyrinte IVANA KÖHLERA potrvá do 12. mája 2017.

Galéria Čadca je otvorená v pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 hod. VSTUP JE VOĽNÝ.

Adresa: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, kontakt: 041/76 300 14; 0915 822 646.