Presunúť na hlavný obsah

Diela Ivett Axamitovej sú krásne a jedinečné

Kultúra

Milovníci krásy a umenia nám dajú nepochybne za pravdu. Potvrdili a sústavne potvrdzujú, že ich výstava keramických skvostov poprednej slovenskej výtvarníčky Ivett Axamitovej v priestoroch Galérie Čadca, mimoriadne potešila. Vernisáž výstavy, ktorú tvoria vybrané diela autorky vytvorené najmä  počas troch ostatných rokov, spojená s pripomenutím 5. výročia založenia galérie sa uskutočnila 10. mája 2018 za prítomnosti primátora Milana Guru a ďalších predstaviteľov mesta, zástupcov KKN a donorov galérie Antona Blahu, Jozefa Markuljáka, Dušana Mikolaja, kysuckých umelcov – Pavla Mušku, Jozefa Mundiera, Ondreja Zimku ml., žilinského fotografa Ivana Köhlera, maliara a riaditeľa kysuckej galérie Vladislava Zábela a ďalších milých hostí a priaznivcov umenia a galérie. 33 jedinečných nástenných keramických reliéfov, plastík i akvarelov hrajúcich nádhernými farbami nadchýnajú svojou témou, osobitou krásou, nevtieravým pôvabom, precíznym remeselným stvárnením, no najmä, svojim duchovným rozmerom. V minulom roku oslávila Ivett Axamitová krásne životné jubileum, predstavila sa na pôde hlavného mesta Slovenska a v tomto roku poctila táto krásna a talentovaná žena a umelkyňa svojou prítomnosťou našu mestskú galériu. Jej tvorbu i život veľmi výstižne a zaujímavo priblížila návštevníkom kurátorka Mária Šmihulová. K slávnostnej atmosfére prispela svojim spevom aj mladá talentovaná operná speváčka Michaela Kubištelová. V rámci vernisáže prekvapila a potešila I. Axamitová troch, na základe malej lotérie vybraných návštevníkov aj tým, že im venovala svoje diela a knihu esejí Vnútro otvorené dokorán so svojimi ilustráciami. Autorom knihy je kňaz a filozof Jozef Jurina.

Výstavu I. Axamitovej si môžete pozrieť do 27. júla 2018 v Galérii Čadca. Vstup je voľný. Srdečne vás pozývame.

Galéria Čadca si pripomenula 5. výročie svojho založenia

Počas otvorenia výstavy sme si pripomenuli aj 5. výročie založenia galérie. Od sprístupnenia prvej (10. mája 2013) – prezentujúcej diela kysuckého rodáka, majstra Ondreja Zimku – prešlo bránami galérie takmer 13 tisíc návštevníkov a pripravili sme 24 výstav. Na tieto čísla sme hrdí, no ešte viac na to, že naša mestská galéria naplno žije, má svojich priaznivcov medzi umelcami, Čadčanmi, Kysučanmi i návštevníkmi z iných regiónov i zahraničia, deťmi i dospelými, odborníkmi i laikmi. Sme radi, že sa do nej neustále vracajú. Je to aj dôkaz o tom, že všetci rovnako pociťujeme potrebu vnímať a prežívať krásu a tento pocit, táto potreba nás zušľachťuje a robí z nás lepších a krajších ľudí (hoci si to niekedy ani neuvedomujeme).

Mesto Čadca ako zriaďovateľ a garant galérie aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí počas uplynulých piatich rokov akoukoľvek formou podporili mestskú galériu, napomáhali jej rozvoju a šírili jej dobré meno. Osobitne ďakujeme aj všetkým návštevníkom galérie. Veríme, že nám, svoju priazeň zachováte aj naďalej. A ak ste nás ešte nenavštívili, môžete tak urobiť počas nasledujúcich dní. Vašej návšteve sa určite potešíme.

Ivett Axamitová – curriculum vitae

Ivett Axamitová sa narodila sa 11. 3. 1967 v Bratislave. Je výraznou predstaviteľkou keramickej tvorby na Slovensku. Pochádza z Ivanky pri Dunaji, kde nájdete aj jednu z jej jedinečných galérii, umiestnenú v rodnom dome. Študovala na Odbornej keramickej škole v Modre, kde získala znalosti remesla. Po absolvovaní pokračovala v štúdiu na Škole umeleckého priemyslu v odbore keramika v Bratislave u prof. Ambróza Pajdlhausera a súkromne absolvovala štúdium u Doc. Vysokej školy výtvarných umení akad. maliara Ivana Vychlopena, ktorému vďačí za veľkú podporu pri svojich umeleckých začiatkoch. Od roku 1991 tvorí v slobodnom povolaní. Výtvarné aktivity a tvorba umelkyne sú mimoriadne rozsiahle. Pripravila viac než 50 samostatných výstav doma i v zahraničí, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Mnohých priaznivcov, ktorí sú veľkými obdivovateľmi jej tvorby, stálymi návštevníkmi jej výstav či osobnými priateľmi, prichádzajúcich pravidelne do jej nádherného – výnimočnou atmosférou dýchajúceho ateliéru, má umelkyňa predovšetkým na Slovensku. Jej diela sú však zastúpené aj vo Vatikáne, nachádzajú sa v galériách i súkromných zbierkach vo Francúzku, Taliansku, Chorvátsku, Rakúsku, Poľsku, Dánsku, kanade, Austrálii, Švajčiarsku, Izraeli, Nemecku, Českej republike. Je významnou predstaviteľkou sakrálnej tvorby, vytvorila originálne monumentálne diela, ktoré sú ozdobou mnohých slovenských duchovných stánkov (kostol sv. Gorazda vo Vrbovom – Krížová cesta, kostol v Nimnici – reliéf sv. rodiny na portáli, kaplnka v Jabloňovom a ďalšie). Jej diela sú prezentáciou vysokej umeleckej profesionality a zároveň špičkovej slovenskej keramickej tvorby.

V roku 2013 sa zaradila medzi výnimočné ženy, osobnosti, ktoré svojim životom a dielom spoluvytvárajú mimoriadne priaznivý obraz našej krajiny doma i vo svete, stala sa Slovenkou roka v kategórii umenie a kultúra. Ivett Axamitová žije a tvorí striedavo v ateliéroch v Ivanke pri Dunaji a v Topoľčanoch.

Príhovor kurátorky Márie Šmihulovej na vernisáži výstavy

Vážený pán primátor, vážení prítomní, milí Kysučania,

veľmi som sa potešila, keď mi Ivett Axamitová oznámila, že bude vystavovať v Čadci a že mám pricestovať aj ja. Potešila som sa tomuto pozvaniu už aj preto, že som na severných Kysuciach ešte nikdy nebola, a tiež som si uvedomila, že Čadca je neďaleko Turzovky, známeho miesta  mariánskych pútí, že severné Kysuce sú krajinou silného mariánskeho kultu – mariánskej úcty – no a Ivett Axamitová, do tohto magického prostredia so svojou tvorbou - akosi samozrejme patrí. Je autorkou veľkého množstva madon, žien svetských i náboženských, ktoré stvárňuje rôznymi technikami, spracúva do rôznych foriem, od abstrakcie až po realistickejšie zobrazenia. Svoje, dosiaľ najväčšie dielo Madony, sochu Panny Márie v životnej veľkosti, vytvorila pre kostol vo Vrbovom – veľmi náročným spôsobom – z porcelánu.  Okrem kostola vo Vrbovom  svojimi dielami hlavne Krížmi, Krížovými cestami vyzdobila i ďalšie kostoly, kaplnku, cirkevné objekty. Za jej sakrálno–výtvarné snaženie jej tento rok Konferencia biskupov Slovenska, udelila prestížnu cenu FRA ANGELICA. Pred piatimi rokmi, ako významná predstaviteľka slovenskej výtvarnej keramickej tvorby, získala v kategórií Umenie Cenu SLOVENKA  ROKA 2013. Okrem toho je držiteľkou ďalších ocenení, primátorského i čestných uznaní za jej charitatívne pôsobenie. Minulý rok, pomerne v  mladom veku na takéto ocenenie, sa stala Čestnou občiankou svojej rodnej obce Ivanky pri Dunaji. Osláviť na Kysuciach, v Čadci, v mariánskom mesiaci máji, galerijné jubileum s výstavou Ivett Axamitovej, považujem za dôstojné a dramaturgicky veľmi vhodné. Bola to Dobrá voľba.

Kebyže mám charakterizovať Ivett Axamitovú dvoma slovami, tak by som povedala o nej – snivá autorka. Veľa známych, svetových, umeleckých osobnosti sa verejne priznalo, že pri tvorbe sa nechávajú inšpirovať svojimi snami. Aj Ivett Axamitová k takýmto tvorcom patrí. Sny považuje za vzácnu súčasť svojho života. Veľa diel v jej ateliéri vzniklo nielen vďaka jej talentu, precítenej umeleckej predstavivosti, ale aj vďaka jej snom. Preto jej diela vyžarujú  zvláštnu éterickosť, ktorá vyjadruje osobitosť a výnimočnosť autorky. Každá Axamitovej výstava je ojedinelá a pôsobí čarovne. Sú to prekrásne tvarované a dotvárané keramické diela s duchaplným, vznešeným autorkiným odkazom. Používa drahé glazúry, vkladá drahé kamene, aby jej  informácia plná nehy, lásky a dobra, vysielaná človeku pôsobila nie tak obyčajne, jednoducho, ale ohromujúco – zázračnejšie.  Je to víťazstvo svetla nad rastúcou temnotou – povedal mi nedávno jeden múdry návštevník jej výstavy.

Už aj jej meno IVETT  AXAMITOVÁ – je čarovné, umelecky pôsobiace. Pri jeho krásnom znení máte pocit, že jeho nositeľka určite vyrastala v ateliéri. Ale, nebolo to tak. V jej blízkom okolí akosi nejavili záujem o jej výrazný  talent a už vôbec nie o jej keramické snenie. Vysokú úroveň svojej umeleckej výpovede dosiahla tvrdou prácou a úplným odovzdávaním sa tvorbe. A prečo sa upísala hline?

„Hlina, ako materiál pre umelecké spracovanie, mi najviac vyhovuje“, - hovorí Axamitová. „Hlina je tvárna, prispôsobuje sa mi, počúva ma a ja na oplátku, do nej vkladám všetko. Všetko, čo cítim od hlavy až po končeky prstov. A až vtedy, keď mám v sebe pocit úplného odľahčenia, zrazu „to všetko“ objavím v mojom vytvorenom hlinenom objekte. V jeho tvare nachádzam  svoju energiu, svoje sny a túžby – svoju dušu. Takto akosi sa rodí moje dielo.

Je to pre mňa, skoro vždy, výsostne duchovná záležitosť. Duchovný akt.“

V ostatných rokoch, jej hlavným tvorivým filozofickým plánom, je práve ľudská duša. Neviditeľná a nesmrteľná – najväčší poklad, ktorý v sebe človek nosí. Axamitová  vníma človeka ako veľmi krehkého, smrteľného. Jedinú záchranu pre neho, vidí v jeho čistej duši. Ľudskú dušu, duše stvárňuje výtvarníčka reliéfnou formou, kde jadro duše tvorí drahý  kameň – opál, lebo každý človek je originálom, ako kameň – nenájdeš rovnaký. Tiež dáva dušiam i priestorovú formu. Svojou bezhraničnou fantáziou vytvára zvláštne sochy – bytosti, ktoré by sa mali, podľa jej predstavivosti, vznášať medzi nebom a zemou.

Duchovno je pre Axamitovú príznačné a to je jedno, či vytvára úžitkovú keramiku alebo iné keramické plastiky, reliéfy, asambláže, alebo  tvorivo, od keramiky oddychuje, pri maľovaní akvarelov, alebo maľovaním na skle, či vytváraním originálnych šperkov, bižutérie.

Všetkému dáva axamitovský  hlbší rozmer. Jej značka AXA, ktorou signuje svoje diela a dielka, je zárukou kvality a vznešenosti.

Na tejto výstave Axamitová prepojila duchovno s tradíciou keramickej  výroby na Slovensku. Typický dekór modranskej majoliky, rastlinné motívy, si  po rokoch pripomína, nie v modrom sfarbení, ale noblesne, v zlate, tak ako to vie iba ona, na ručne maľovaných, jemnejších porcelánových tanieroch. Axamitovej výstava, vždy prináša harmóniu nesmierneho citu, krásy a rozumu a je vytvorená poctivou dokonalou remeselnou prácou, ktorej sa , „od hrnčeka“ autorka priučila v Keramickej škole v Modre. Ďalším štúdiom na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a súkromným štúdiom v ateliéri vysokoškolského umeleckého pedagóga Ivana Vychlopena tvorivo vyrástla, aby do sveta voľnej umeleckej kreativity vstúpila s adekvátnym myslením a s vlastným filozofickým názorom..

Vážení prítomní, v keramike je proces tvorby veľmi náročný, zložitý. Experimentovať s hlinou sa na Slovensku odvážilo iba zopár osobnosti. Medzi nimi, vyslovene žiari, keramická hviezda Ivett Axamitová. Poznám ju a sledujem, čo tvorí, už veľa rokov..

Viem, že je výnimočne talentovaná, húževnatá, pracovitá, stále krásna a atraktívna bytosť, ktorá posunula Slovenskú výtvarnú keramiku veľmi vysoko – až do nebies. O tom svedčí i táto výstava. Ďakujem Vám!

Galéria