Presunúť na hlavný obsah

Galéria Čadca si pripomína 5. výročie svojho vzniku

Kultúra

Galéria Čadca bola otvorená 10. mája 2013 ako nový mestský kultúrny priestor. Zameriava sa najmä na sprostredkovanie tvorby slovenských umelcov, s osobitým dôrazom na kysuckých výtvarníkov. Doposiaľ predstavila verejnosti tvorbu slovenských autorov – Ondreja Zimku (galérii venoval aj originálny maľovaný základný kameň), Gustáva Švábika, Vladimíra Kompánka, Pavla Mušku, Jozefa Mundiera a Veroniky Mundierovej, Miroslava Cipára (vytvoril a daroval galérii logotyp), Ivana Köhlera, Ondreja 4. Zimku, Jozefa Kollára, Pavla Krkošku, poľských maliarov Michala Kłisa a Adama Papke (v spolupráci s partnerskými mestami Žywiec a Toruň) i tvorbu ôsmich maliarov a sochárov – členov významnej výtvarnej skupiny Galandovcov. Na prelome rokov 2014 a 2015 pripravila pri príležitosti 480. výročia založenia mesta Čadca jedinečnú expozíciu pod názvom Kysuce v písomných pamiatkach, písomné pamiatky na Kysuciach. Umelca a človeka výnimočných kvalít, ktorý prežil svoje detstvo i mladosť v Čadci – Milana Paštéku si galéria uctila výberom z jeho tvorby pri príležitosti nedožitého životného jubilea – 85 narodenín. K pozoruhodným patrila aj výstava Zem Slovensko XIII. (tvorba umelcov stredného Slovenska) či výstava nazvaná V rodnom hniezde talentovaného Ondreja 4. ZImku. Priestor dostali aj mladí začínajúci kysuckí umelci Barbora Harciníková, Ján Bátorek a Lukáš Škorvánek. V spolupráci s Považským múzeom v Žiline bola v rámci výstavy Drotári 2015 – posuny tradície prezentovaná tvorba takmer 70 súčasných slovenských výtvarníkov a umeleckých remeselníkov zo Slovenska i Českej republiky pracujúcich s drôtom.

V spolupráci s Medzinárodným domom umenia BIBIANA pripravila galéria tri interaktívne tematické výstavy Putovanie s ovečkou, V modrobielom lese a Krajina komiksu, ktoré sa stretli s veľkým  ohlasom u detí a mládeže. K mimoriadnym počinom patrila v roku 2017 expozícia unikátnych sklenených plastík svetoznámeho sklára – Slováka žijúceho vo Francúzsku Jána Zoričáka, ktorý pre naše mesto vytvoril dielo pod názvom Energia Čadca. Výstava bola doposiaľ najnavštevovanejšou (takmer 1 000 návštevníkov).

Galéria Čadca potvrdila počas piatich rokov svojej existencie svoju zmysluplnosť a životaschopnosť. Uvedené výstavy významnou mierou obohatili kultúrny život v meste i regióne. Popri výstavách lákajú návštevníkov a osobitne deti, mladých ľudí i seniorov najmä rôzne tematické podujatia, výtvarné dielne a diskusie s umelcami a o umení. Pedagógovia využívajú priestor galérie aj na netradičné hodiny výtvarnej výchovy. Súčasťou jednotlivých vernisáží sú aj komorné koncerty či vystúpenia vynikajúcich sólistov z Kysúc i Slovenska.

V galérii sú inštalované aj originálne veľkorozmerné drôtené objekty umeleckých drotárov z Čadce. Juraj Šerík vytvoril Srdce pre Čadcu, Róbert Hozák Slnko pre Čadcu a Ľubica Kullová Anjela pre Čadcu.

Bránou galérie prešlo do dnešných dní 12 835 návštevníkov

Garantmi a organizátormi výstav a tematických podujatí v galérii je Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Stálymi partnermi galérie a jej podporovateľmi sú Kysucká kultúrna nadácia Bratislava a jej vedúci predstavitelia JUDr. Anton Blaha a Ing. Jozef Markulják a akad. sochár Jozef Mundier. K priaznivcom a priateľom galérie patria aj mnohí ďalší kysuckí umelci, predstavitelia kultúrneho života a priaznivci umenia. Všetkým patrí naša úcta a úprimné poďakovanie.

Galéria by však neplnila svoje poslanie bez svojich návštevníkov. Teší nás, že ich počet z roka na rok narastá. Úprimne im ďakujeme za záujem o krásu a umenie a pozývame ich na ďalšie výstavy a podujatia v galérii.

Galéria je otvorená v PO – PIA od 8.00 do 16.00 hod. a v mesiacoch jún, júl a august aj v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Pre záujemcov a kolektívy aj mimo uvedeného času. Vstup je voľný. Kontakt: +421 76 300 14, +421 915 822 646