Presunúť na hlavný obsah

Pozvanie na výstavu keramických skvostov Ivett Axamitovej

Kultúra

Milovníkov krásy a umenia srdečne pozývame na výstavu diel poprednej slovenskej výtvarníčky, výraznej predstaviteľky slovenskej keramickej tvorby – Ivett Axamitovej. Viac než 30 jedinečných plastík, reliéfov i akvarelov môžete obdivovať na výstave, ktorá prezentuje výber z jej rozsiahlej umeleckej tvorby. V minulom roku oslávila krásne životné jubileum, predstavila sa na pôde hlavného mesta Slovenska a v tomto roku poctí táto krásna a talentovaná žena a umelkyňa svojou prítomnosťou našu mestskú galériu. Výstavu, ktorá je v poradí už 24. v danom priestore, si môžete pozrieť od 11. mája do 27. júla 2018 v Galérii Čadca.

Ivett Axamitová

*11. 3. 1967, Bratislava

Ivett Axamitová je výraznou predstaviteľkou keramickej tvorby na Slovensku. Pochádza z Ivanky pri Dunaji, kde nájdete aj jednu z jej jedinečných galérii, umiestnenú v rodnom dome. Študovala na Odbornej keramickej škole v Modre, kde získala znalosti remesla. Po absolvovaní pokračovala v štúdiu na Škole umeleckého priemyslu v odbore keramika v Bratislave u prof. Ambróza Pajdlhausera a súkromne absolvovala štúdium u Doc. Vysokej školy výtvarných umení akad. maliara Ivana Vychlopena, ktorému vďačí za veľkú podporu pri svojich umeleckých začiatkoch. Od roku 1991 tvorí v slobodnom povolaní. Výtvarné aktivity a tvorba umelkyne sú mimoriadne rozsiahle. Pripravila viac než 50 samostatných výstav doma i v zahraničí, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Mnohých priaznivcov, ktorí sú veľkými obdivovateľmi jej tvorby, stálymi návštevníkmi jej výstav či osobnými priateľmi, prichádzajúcich pravidelne do jej nádherného – výnimočnou atmosférou dýchajúceho ateliéru, má umelkyňa predovšetkým na Slovensku. Jej diela sú však zastúpené aj vo Vatikáne, nachádzajú sa v galériách i súkromných zbierkach vo Francúzku, Taliansku, Chorvátsku, Rakúsku, Poľsku, Dánsku, kanade, Austrálii, Švajčiarsku, Izraeli, Nemecku, Českej republike. Je významnou predstaviteľkou sakrálnej tvorby, vytvorila originálne monumentálne diela, ktoré sú ozdobou mnohých slovenských duchovných stánkov (kostol sv. Gorazda vo Vrbovom – Krížová cesta, kostol v Nimnici – reliéf sv. rodiny na portáli, kaplnka v Jabloňovom a ďalšie). Jej diela sú prezentáciou vysokej umeleckej profesionality a zároveň špičkovej slovenskej keramickej tvorby.

V roku 2013 sa zaradila medzi výnimočné ženy, osobnosti, ktoré svojim životom a dielom spoluvytvárajú mimoriadne priaznivý obraz našej krajiny doma i vo svete, stala sa Slovenkou roka v kategórii umenie a kultúra.

Ivett Axamitová žije a tvorí striedavo v ateliéroch v Ivanke pri Dunaji a v Topoľčanoch.

Plagát k podujatiu

Napísali o I. Axamitovej:

Ivett Axamitová ako zázračná, dobrá víla premieňa hlinu na krásu, ako by nám chcela povedať: „Pozrite sa, z akého kvalitného, tvárneho, krásneho materiálu je človek stvorený, akým nádherným a dokonalým môže byť.“ Vymodelovanú, vypálenú hlinu dotvára farebnými glazúrami, zlatými listrami, krištáľmi, drahými kameňmi. Vôbec sa tým netají, že má rada krásu, že má z nej dobrý pocit. Krása k umeniu patrí. Aj na človeku má byť všetko pekné, najmä jeho duša. Je to najväčšia hodnota, ktorý človek v sebe nosí. Drahokam v hrudi ukrytý. Preto nehľadajte na axamitovskom diele len exkluzivitu. Objavujte a obdivujte jeho dokonalú precítenosť, úprimnosť, remeselnú poctivosť, dobrý úmysel a jemnú, láskavú dušu autorky. Jednotiacim filozofickým zámerom bolo vždy a zostáva duchovno.

Mária Šmihulová
kurátorka výstavy

Stál som v úžasnom priestore nového chrámu sv. Gorazda vo Vrbovom. Bola to ešte len novostavba, biele steny, prázdny interiér. Bolo treba nájsť človeka, ktorý tento priestor vyplní a svojou tvorivou prácou pomôže do tohto priestoru zostúpiť nebu. Kľakol som na kolená a prosil, aby mi Stvoriteľ poslal anjela, ktorý to dokáže, kto sprostredkuje Božiu múdrosť, všemohúcnosť a dobrotu všetkým, ktorí sa budú v tomto chráme stretávať... O niekoľko dní som stál v tichom rozjímaní nad keramickým reliéfom Posledná večera, ktorého autorkou bola mladá výtvarníčka Ivett Axamitová. Krása farieb, hĺbka obsahu, na jednej strane matéria - hlina - hmota, na druhej strane úžasná forma - duša - Duch. V tej chvíli som vedel, že anjel prichádza, že práve Ivett bude tým anjelom, ktorého nám posiela Stvoriteľ. Cítil som, že práve ona naplní Božou velebou interiér nového kostola.

Jozef Jurina
kňaz, pedagóg, filozof

Výtvarnú keramičku Ivett Axamitovú vnímam ako bytosť s muzikálnym cítením, duchovnou rezonanciou, priateľským nadhľadom. Spoločne sme prekráčali krásy okamihov, keď prehovorili duše a objavili tajomstvo, skryté pod nánosmi, symbolizovanými neraz i glazúrou obrazu. To tajomstvo prichádza pri záblesku svetla z našich hlbín poznania. Tak objavujeme po kúsku seba, tak sa snažíme nachádzať a harmonizovať súvislosti do prejavu tvorby, vzťahu, pochopenia... Ivett Axamitová dýcha pulzom vnútornej sily. Jej krehkosť prezrádza, že tá sila sídli v iných oblastiach, nie v ľudských dimenziách. Dotknúť sa jej nervu znamená, vyjadrené slovami básnika Milana Rúfusa „v hĺbkach pohnúť Životom“. Ivett sa týchto hĺbok dotýka. Objavuje Život. Jeho svetlom prežiaruje svoje nápady, premiešané s hlinou, ktorá je symbolom pevnosti, stabilizujúcej ducha v realite. Ak sa nám niekedy zdajú jej symboly ojedinelé, nevysvetliteľné, hľadajme súvislosti v spoznávaní hlbších dimenzii Univerza a predovšetkým seba.

Etela Čárska
muzikologička

Z  HISTÓRIE poznám ženu, ktorá úspešne rozbila atóm, ďalšiu, ktorá vyletela do vesmíru. Z NOVÍN poznám tretiu, a tá je už veľa rokov na vrchole rebríčka popmusic. Ale OSOBNE poznám krehkú ženu, ktorá robí zázraky. Z neživej hliny robí živé veci. Vdýchne im pohyb. Farbu i tieň. Radosť i smútok. Vášeň, lásku i sklamanie. Poznám Ivett Axamitovú veľa rokov. Dokáže naozaj všetko, okrem lietania. Je stále rovnako navonok krehká, ako jej vlastná keramika, vnútri pevná ako stovkami stupňov vypálená hlina, má všetky farby ľudskej dobroty, ako je množstvo farieb na jej obrazoch.

Miloš Bubán
lekár, moderátor