Presunúť na hlavný obsah

Bartolomejské 3-dňové hodovanie sme si užili

Kultúra

Prológ

Umeleckí drotárski majstri a ďalšie tradičné remeslá zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, pestrá paleta predajných stánkov a mnohorakých gastronomických pochúťok, bohatý kultúrny program, vynikajúce folklórne súbory, obľúbené hudobné skupiny a sólisti, tanečné a divadelné vystúpenia a ďalšie sprievodné aktivity naplnili vrchovato čadčiansky hodový víkend. Zavítali naň tisícky domácich i zahraničných návštevníkov.

Piatok, deň 1.

Už v piatok  večer počas 9. ročníka festivalu Revival Night zavládla v meste dobrá nálada. Postarali sa o ňu Jiří Schelinger, AC/DC, Roxette a Depeche Mode – samozrejme v prevedení revival. Zaplnené námestie spievalo a tancovalo s interpretmi a skvelo sa bavilo. V tento deň pricestovali do Čadce aj predstavitelia nášho partnerského mesta Žywiec a pred polnocou aj kapela Stará škola z ďalšieho poľského partnerského mesta Toruń.

Sobota, deň 2.

Krásne slnečné počasie sa z piatkovej teplej noci prehuplo do sobotného rána a až na krátky letný príjemný dáždik, ktorý sa spustil okolo 16.00 hod. vydržalo do neskorej noci. Na pódiu pred Domom kultúry to žilo už od 13.00 hod. Program odštartovali Kysučania – hudobníci a speváci zo skupín Tyrkys, Nevädza a Capkovci. Na rad prišlo Divadlo PIKI s veselým predstavením pre deti Elá Hop! Štafetu prevzali opäť domáce kapely – Bonks a Capriani band a zožali zaslúžený úspech od publika. Blues-rocková skupina Stará škola z Toruńa bodovala  kvalitnou hudbou a textami. Večer naberal na dynamike, námestie sa naďalej zapĺňalo hudbychtivými návštevníkmi. Prilákala ich Andrea Zimányiová svojimi šansónmi, následne Smola a hrušky a vo finále večera kapela Inekafe, ktzorá prilákala najmä mladé publikum. Sobota patrila aj výletu. S našimi partnermi z Poľska sme sa vybrali na horu pútnikov – Živčákovú i do rodiska Jozefa Kronera. Obdivovali sme majestátnosť kysuckej prírody z veže Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi i prekrásny oltárny mozaikový obraz M. I. Rupnika v jeho útrobách, napili sme sa životodarnej vody zo žriediel, ktoré na horu oddávna lákajú pútnikov z domova i zo sveta. Po chutnom obede v príjemnom, dielami sochára Ondreja 4. Zimku osvieženom interiéri reštaurácie Artemis v Turzovke sme sa vybrali do Staškova. Pobudli sme v skromnom domčeku pri trati, kde sa narodil náš najväčší slovenský herec a so zanietenou členkou Spolku rodákov Jozefa Kronera – Julianou Belkovou sme prešli aj chodníkom, lemujúcim staškovskú grapu, ktorú tak miloval tento náš slávny, Oskarom ovenčený  rodák.

Nedeľa, deň 3.

Zobudili sme sa do nádherného slnečného teplého rána. A verili sme, že to tak zostane až do konca. To sme vtedy ešte netušili, ako sa s nami počasie zahrá. No, nepredbiehajme. O 9.30 hod. privítal primátor Milan Gura na pôde mestského domu predstaviteľov našich partnerských miest a ďalších hostí. Nasledovala pietna spomienka pri Pamätníku SNR, ktorou si každoročne pripomíname pobyt predstaviteľov Slovenskej národnej rady na pôde Čadce, vydanie Výzvy k národu slovenskému a vzdávame úctu dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do národného povstania v roku 1848. Program pokračoval slávnostnou sv. omšou, ktorá sa v tomto roku na žiadosť farnosti konala v areáli kostola sv. Bartolomeja a ktorej súčasťou bolo aj otvorenie novovybudovaného pastoračného centra. Na Matičnom námestí zneli v tomto čase tóny dychových hudieb Nadličanska a Fatranka. Svojim vystúpením nadviazali na ne sestry Evka a Lenka Bacmaňákové a folklórne súbory Kelčovan a a Kysučan. Vďačné publikum nadšene privítalo aj speváčku ľudových piesní, kysuckú rodáčku, Helenu Zahradníkovú. Nasledovali pozdravy primátora M. Guru a predstaviteľov partnerských miest Žywiec a Valašské Meziříčí a odovzdanie Pocty Karola Guleju. V tomto roku ju Kysucká kultúrna nadácia udelila starostke obce Dlhé Pole Dane Veveričíkovej. Pozdravy priateľov v podobe ľudovej hudby priniesli do Čadce aj členovia zoskupení FS Bača a FS Hajduki. Počas ich vystúpenia sa však obloha zachmúrila a spadli prvé kvapky. Vzápätí sa strhla mimoriadne silná búrka a vietor a v priebehu pár minút nastalo doslova dažďobitie. Všetko, čo malo nohy, sa utekalo skryť do domu kultúry alebo pod striešky stánkov. Nastal zhon, technici zachraňovali zvukovú aparatúru pred silnými nápormi vetra a dažďa, muzikanti svoje nástroje. Organizátori sa rozhodli presťahovať ďalší program do divadelnej sály domu kultúry. A urobili dobre. Vystúpenia Cimbal Brothers, FS Železiar, Katky Ivankovej a Sense folk, ako aj Donských kozákov nadchli publikum. Sála spievala, tancovala a aplaudovala skvelým umelcom, ktorých táto skutočnosť nezaskočila a podali fantastické výkony. Takmer trojhodinový lejak sa napokon utíšil a na námestie, z ktorého sa voda veľmi rýchlo porúčala, sa opäť vrátil život. Jankovi Lehotskému a kapele Modus Memory s Mariánom Greksom i skupine Heľenine oči už opäť tlieskalo plné námestie. A bavilo sa skutočne výborne.

Epilóg

A napokon nesmieme zabudnúť dodať, že Matičným námestím i Palárikovou ulicou prechádzali počas celého víkendu stovky domácich  i zahraničných návštevníkov. Počas oboch dní nás bavili a pre návštevníkov mimoriadne zaujímavým spôsobom odhaľovali dávnu históriu, dávne remeslá a dobové stredoveké reálie členovia Cechu Terra de Selinan zo Žiliny. Utáborili sa vedľa Domu kultúry a ponúkali nám popri streľby z malých kanónov a palných zbraní, lukostreľby či dobovej kuchyne aj veľmi zaujímavé aktivity a workshopy. Malí i veľkí návštevníci si mohli napríklad sami vyrobiť originálnu voskovú sviecu, vyraziť mincu, vyskúšať si vojenské brnenie a zbrane a mnohé ďalšie atraktívne činnosti. Ani tento rok nechýbali zaujímavé výstavy v Galérii Čadca a Dome kultúry, mnohé zábavné atrakcie, hokejbalový turnaj, turistický drotársky pochod a ďalšie aktivity, ktoré potešili návštevníkov a občanov Čadce. Veríme, že sa vám hodový víkend páčil, že ste prežili množstvo krásnych a príjemných chvíľ v kruhu svojich priateľov a rodín. Už dnes sa tešíme na naše budúcoročné spoločné Bartolomejské hodovanie.

POĎAKOVANIE

Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci ĎAKUJÚ ako garanti a hlavní organizátori podujatia touto cestou všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia, ako aj  všetkým domácim i zahraničným účinkujúcim umelcom za ich vystúpenia a jedinečné zážitky. ĎAKUJEME aj všetkým spoluorganizátorom a partnerom Bartolomejského hodového jarmoku a 15. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2019 za spoluprácu, priazeň a podporu. Osobitné poďakovanie patrím všetkým, ktorí sa počas celých troch dní starali o čistotu nášho mesta a upratali ho po skončení podujatia.

Spoluorganizátori

Mestá Žywiec, Toruń, Valašské Meziříčí, Rímsko-kat. Rímsko-kat. farnosť Čadca – mesto, Kysucká kultúrna nadácia, Spolok priateľov Čadce, Mestský podnik služieb Čadca, Mestská polícia Čadca, Kysucká hokejbalová únia, TJ Lokomotíva Čadca, mestská polícia Čadca, Spolok rodákov Jozefa Kronera.

Partneri a mediálni partneri

OCR Kysuce, SEVAK, a. s., STRABAG, a. s., COOP Jednota Čadca, Týždenník Kysuce, MY Kysucké noviny, KTV, RTVS – Rádio Regina, Rádio Frontinus, TASR, www.regionkysuce.sk.

Podujatie podporili

Európsky fond regionálneho rozvoja, program Spoločne bez hraníc, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika.

Galéria