Presunúť na hlavný obsah

Galéria Čadca pozýva na výstavu MUŠKA 007

Kultúra

Galéria Čadca pripravuje v týchto dňoch výstavu z rozsiahlej tvorby popredného slovenského maliara, Kysučana –  Pavla Mušku. Výstava pod názvom Muška 007 (v ktorej je zašifrované aj číslo predstavujúce životné jubileum umelca) predstaví jeho výtvarné diela v trochu netradičnej podobe. Muška svojou výstavou poukazuje na niektoré z množstva rozhodujúcich zastavení, ktoré mali vplyv na rozvoj jeho výtvarnej tvorby. Autor však prezentuje nielen samotné dielo, ale aj s ním súvisiace diela, ako sú štúdie, návrhy či materiálové skúšky. Jedným z týchto zastavení bude napríklad nám všetkým známa, nádherná mozaika inštalovaná v Dome kultúry v Čadci pred divadelnou sálou (1980), ako aj mozaika zobrazujúca sv. Cyrila a sv. Metoda v kostole v Radoli (2016). Na výstave nebudú chýbať ani akvarely či portréty majstra Mušku, ktoré majú v jeho tvorbe nezastupiteľné miesto. Z najnovšieho obdobia predstavíme Muškovu sakrálnu tvorbu. Výstava Pavla Mušku, ktorý žije a pôsobí v Kysuckom Novom Meste, je súčasne aj pripomienkou jeho životného jubilea a poďakovaním za jeho za odbornú pomoc pri kreovaní našej galérie. 

Plagát k podujatiu

  • Vernisáž výstavy sa uskutoční v Galérii Čadca v piatok 13. decembra 2019 o 17.00 hod. Srdečne Vás pozývame.
  • Výstava potrvá do 28. februára 2020.
  • Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci. Partner výstavy: Fond výtvarných umení.

Akad. maliar Pavol Muška sa narodil 21. júna 1949 v Čiernom Brode, v okrese Galanta. V roku 1965 sa rodina presťahovala do Kysuckého Nového Mesta, rodiska otca. Po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1973, kde absolvoval všeobecnú prípravu u prof. D. Millyho a odbor úžitkového a dekoratívneho maliarstva v architektúre pod vedením  prof. O. Dubaya a doc. J. Matejka, sa vrátil domov na Kysuce, kde žije a tvorí aj v súčasnosti. Spoločne s ďalšími vynikajúcimi umelcami – Kysučanmi patrí k zakladateľom Kysuckej galérie. V nedávnej minulosti pôsobil na poste riaditeľa Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Kysuckého kultúrneho centra v Čadci a taktiež donedávna viedol Štúdio neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc. V súčasnosti vedie združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska.

V počiatočnom období tvorby sa venoval hlavne akvarelu, kresbe a monumentálnej tvorbe, ktorú reprezentujú početné art protisy, vznikajúce najmä v priebehu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Mäkké línie prírodných tvarov inšpirované prírodou, náznaky krajín, ktoré môžeme v bohatých hlbokých tónoch sýtej červenej, hnedej, modrej a žltej len tušiť, sa stali poznávacím znakom autorovho rukopisu. Nenápadný, no permanentný posun v autorovom výtvarnom myslení najviditeľnejšie prebieha prostredníctvom akvarelu a krajiny, techniky a témy, ktorým sa ako jeden z mála slovenských umelcov systematicky dlhodobo venuje. Východiskom pre jeho súčasné abstraktné, organicky pôsobiace krajiny a kompozície sa stali reálne záznamy prírody a krajinárskych motívov. Kombinácia monotypie, kresby a maľby – spojenie náhody a cieleného umelcovho zásahu (doplňovaním, uberaním, kolorovaním) prebúdza v mysli pozorovateľa aktívnu spoluúčasť v tvorivom procese. Samostatnú kapitolu tvorby Pavla Mušku tvorí popri krajine ďalšia klasická téma dejín umenia – portrét,  ktorý v autorovom poňatí poskytuje priestor najodvážnejším výtvarným i technickým experimentom. Svoj záujem od začiatku sústreďuje na svojich najbližších, najmä manželku a dcéru. 

Pavol Muška sa venuje aj monumentálnej tvorbe, je autorom mnohých pozoruhodných monumentálnych diel. Jeho originálne  kamenné mozaiky či vitráže môžeme obdivovať v interiéroch kultúrnych stánkov, v obradných sieňach či kostoloch (Čadca, Radoľa, Kysucké Nové Mesto, Žilina a ďalšie.)

Sám autor o svojej tvorbe povedal: „Moja tvorba je špirála, ktorá vzostupne osciluje, a teda sa aj neustále vracia k protikladom, akými sú: človek – krajina, detail – celok, rozum – pocit, voľnosť – prísnosť, mnohofarebnosť – jednofarebnosť, realita – abstrakcia.“