Presunúť na hlavný obsah

Galéria Čadca predstaví tvorbu významného slovenského sochára

Kultúra

Priestory mestskej galérie v Čadci ponúknu v októbri a novembri na obdiv verejnosti tvorbu významného slovenského umelca – sochára Ota Bachoríka. Tvorivá cesta tohto sochára je v povedomí odbornej verejnosti spojená prevažne s prácou v bronze, kameni a dreve. Jeho nádherné plastiky sú súčasťou mnohých verejných priestranstiev ale aj súkromných galérií a záhrad. Veríme, že aj táto, v poradí už 34. výstava, ktorá bude sprístupnená 7. októbra 2020, poteší priaznivcov výtvarného umenia.

Oto Bachorík sa narodil 26. marca 1959 v Bratislave. V rokoch 1974 – 1978 študoval na Strednej škole umeleckých remesiel v Bratislave u prof. Ludwika Korkoša a v rokoch 1978 – 1984 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení plastiky u prof. Ladislava Snopeka a na oddelení reštaurovania u doc. Jozefa Poruboviča. V období 1985 – 1988 a 1992 – 1995 pôsobil ako pedagóg na SŠUR v Bratislave a na SOUL v Banskej Štiavnici, kde založil a viedol učebný odbor rezbárstvo. Žije v Bratislave – Devíne a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, kresbe i maľbe. Má za sebou množstvo mimoriadne úspešných výstav a jeho komorné i monumentálne diela sa nachádzajú v mnohých galériách a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Je spoluzakladateľom viacerých sochárskych sympózií. V roku 2019 si prevzal Krištáľové krídlo za výtvarné umenie. Výtvarnému umeniu sa venuje aj jeho manželka Zuzana a syn Jakub.

Galéria Čadca je prístupná v PO – PIA od 8.00 do 16.00 hod., vstup je voľný. Srdečne vás pozývame.

O tvorbe Ota Bachoríka

„Oto Bachorík patrí k najznámejším umelcom strednej generácie. Je to sochár s jedinečným zmyslom pre hmotu, ktorý dokáže kameňu, kovu i drevu vdýchnuť život a ku každému z týchto materiálov sa postaviť s úctou, ale i odhodlaním dobyvateľa. Vo svojich monumentoch, ale i v komorných plastikách kombinuje rôzne štruktúry, strieda žiarivo lesklé plochy s drsným zrnitým povrchom a veľké robustné tvary s jemnými vypracovanými detailmi. Podmaňuje si svetlo a ovláda hmotu, priestor i čas. Určujúcim východiskom Bachoríkovej inšpirácie je príroda a človek a ich vzájomný vzťah. Jeho sochy – veľkolepé ľudské postavy, hlavy, zvieratá, vtáky, ryby a morské živočíchy, architektúry i mystické objekty sú elegantné, ale zároveň i robustné, sú lyrické, ale súčasne aj dramatické. Sú to sochy plné sily i jemnej nostalgie. Sochy plné primárnej vitality, napätia, i nekonečného pokoja a zodpovedaných otázok.“

Mária Horváthová, kurátorka výstav, Bratislava

Galéria