Presunúť na hlavný obsah

Pozývame vás na 53. Vansovej Lomničku - aktualizované

Kultúra

UPOZORNENIE – plánovaný termín prehliadky sa ruší

Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých za účelom zamedzenia šírenia a ochorenia na nový koronavírus je termín konania prehliadky zrušený. O náhradnom termíne budeme verejnosť včas informovať.

Viac než päť desaťročí sa na pôde slovenských miest stretávajú ženy milujúce literatúru, aby prednesom umeleckého slova potešili svojich priaznivcov. Táto súťažná umelecká prehliadka nesie názov Vansovej Lomnička – podľa slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej. Organizáciu okresného kola súťaže v Čadci, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. marca 2020 o 14.00 hod., aj v tomto roku prevzala na seba okresná organizácia Únie žien Slovenska v Čadci (OO ÚŽS) a jej aktívna predsedníčka Jolana Krkošková. Spoluorganizátorom a podporovateľom podujatia je dlhodobo aj Mesto Čadca a primátor Milan Gura. Ženy sa už tradične stretávajú na pôde obradnej siene Mestského domu v Čadci, ktorá svojim dôstojným prostredím umocňuje slávnostnosť a výnimočnosť tohto krásneho podujatia.

Dievčatá a ženy súťažia v troch vekových kategóriách (od 16 do 25 rokov, od 25 do 40 rokov a nad 40 rokov) osobitne v umeleckom prednese prózy a osobitne v umeleckom prednese poézie. Aj touto cestou vyzývame dievčatá a ženy, ktoré sa venujú tejto ušľachtilej záľube, aby sa prihlásili a zúčastnili uvedeného podujatia. Prihlásiť sa môžete u p. Jolany Krkoškovej, na tel. 0905 248 395 do 16. marca 2020. Všetky recitátorky budú za svoje interpretačné vystúpenia ocenené diplomom, peknými a hodnotnými cenami a kvetmi, ktoré venujú OO ÚŽS a Mesto Čadca.

Na prehliadku pozývame aj verejnosť. Ak máte radi umelecký prednes a chcete príjemne stráviť voľný čas, príďte medzi nás a vytvorte recitátorkám priaznivú divácku kulisu.

 

Plagát k podujatiu