Presunúť na hlavný obsah

V sobotu 14. novembra sa uskutoční Noc múzeí a galérií

Kultúra

Noc múzeí a galérií sa mala pôvodne uskutočniť 16. mája 2020. Termín sa presunul na 14. novembra 2020. Keďže múzeá i galérie sú ešte stále zatvorené, podujatie sa presúva do online priestoru. Slovenské múzeá a galérie pripravili pre svojich virtuálnych návštevníkov bohatý program. Podrobné informácie o jednotlivých podujatiach nájdete na http://www.nmag.sk/ a ďalších webových a facebookových stránkach slovenských galérií. Prajeme vám noc plnú zážitkov. Ponúkame vám aj virtuálnu prehliadku výstavy sochára Ota Bachoríka, ktorá je v tomto čase inštalovaná v Galérii Čadca. 

Noc múzeí a galérii je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Galérie a múzea na Slovensku sa pravidelne zapájajú do tohto nadnárodného podujatia a odkrývajú verejnosti svoje „ukryté“ komnaty, sprístupňujú jedinečné tajomstvá, priestory a artefakty, ktoré sú vo zvyčajnom čase neprístupné. Aj týmto spôsobom pomáhajú svojim návštevníkom pochopiť význam múzeí a galérií pri ochrane kultúrneho i prírodného dedičstva, ako aj hlbšie preniknúť k tajomstvám krásy a nevyčísliteľných duchovných hodnôt.