Presunúť na hlavný obsah

40 rokov DaMDS EVA – V piesni

Kultúra

Činnosť Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA kultúrne obohacuje náš región už 40 rokov. Zakladajúcou režisérkou, ktorá pracuje so súborom dodnes je Eva Matysová. Spolu s kolegami vedie súbor s obrovskou kreativitou a láskou. Je dôležité sa zamyslieť nad skutočnosťou, že divadlo a práca v súbore formuje deti a mladých ľudí v silné a morálne osobnosti s vlastným názorom. Divadlo predstavuje priestor, kde sa môže človek rozvíjať v celej svojej komplexnosti. Sme hrdí, na to, že divadelným súborom prešli stovky detí a mládeže. Piesne na zvukovom nosiči sú hudobným prierezom jeho činnosti v speváckej a hudobnej zložke.

Vydanie CD-nosiča je reprezentatívnou náhradou ich 40. výročia, ktoré sa neuskutočnilo z dôvodu Covid-19 pandémie. Zámerom vydania CD-nosiča je hudobné ohliadnutie do divadelného života súboru, od jeho vzniku až po súčasnosť. Na vydaní CD-nosiča sa podieľal pracovný tím, ktorý predstavuje - režisérka Eva Matysová, Mgr.Dagmar Štekláčová, Mgr. Dagmar Jurgová, Mgr.Miroslava Mravcová, Marián Kvašňovský, Peter Bažík a 20 účinkujúcich divadelníkov.

Slávnostnú prezentáciu CD-nosiča pre širokú verejnosť plánujeme v máji 2022. Veríme, že bez akýchkoľvek protiepidemiologických obmedzení a v plnom zdraví.

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.“

Galéria