Presunúť na hlavný obsah

Dekan Ladislav Ostrák sa stal čestným občanom Čadce

Kultúra

Mesto Čadca pripravilo v spolupráci s Domom kultúry v Čadci a Kysuckou kultúrnou nadáciou  11. septembra 2021 Slávnostný koncert Kysuckého komorného orchestra spojený s odovzdávaním ocenení Osobnosť Kysúc za rok 2020. 

V rámci slávnostného večera odovzdal primátor Čadce Milan Gura aj najvyššie vyznamenanie mesta – Čestné občianstvo mesta Čadca. Ako vyjadrenie úcty a poďakovania za mimoriadne zásluhy na kultúrnom a spoločenskom rozvoji mesta Čadca a regiónu Kysúc si ho prevzal katolícky kňaz, doktor teológie, pedagóg, spoluzakladateľ a dlhoročný podpredseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie, nositeľ čestného titulu Osobnosť Kysúc za rok 2016 – vdp. dekan Ladislav Ostrák, ktorý v tomto roku oslávil významné životné jubileum – 75 rokov.     

Narodil sa 11. augusta 1946 v Zákopčí. V rokoch 1965 – 1970 študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave (CMBF). Kňazskú vysviacku prijal v roku 1970. V rokoch 1970 – 1982 pôsobil ako kaplán a farár v Snine, v Jakovciach a vo Vranove nad Topľou. V roku 1982 získal titul ThDr. a nastúpil na pozíciu tajomníka CMBF, kde do roku 1991 vykonával aj pedagogickú činnosť, prednášal v odboroch Kresťanská archeológia a Patrológia – náuka Otcov. Je spoluautorom diela Teologický zborník I – VI, vydal doktorskú prácu Zriadenie košického biskupstva a košický biskupi (1982), skriptá Kresťanská archeológia (1984), Patrológia (1986). V týchto rokoch zároveň vykonával funkciu farára v Záhorskej Bystrici. Zaslúžil sa o výstavbu nových kostolov v Nižnej Sitnici (1985), v Pakostove (1986) a v Pustom Chotári (1999). Neskôr pôsobil aj ako administrátor vo farnosti Kuchyňa a Pernek. Venuje sa kazateľskej činnosti v snahe o zachovanie dedičstva sv. Cyrila a Metoda a tiež o povzbudenie národného povedomia. Dlhodobo pôsobí na poste podpredsedu Kysuckej kultúrnej nadácie. Pravidelne navštevuje svoju rodnú obec, Čadcu a Kysuce, podporuje mnohé prospešné humánne aktivity, napomáha rozvoju kultúrneho, duchovného a spoločenského života v regióne. Je nositeľom čestného titulu Osobnosť Kysúc za rok 2016.

Čestní občania mesta Čadca

JUDr. Anton Blaha, Eugen Andrew Cernan, Ján Chryzostom Korec, prof., PaedDr., Mgr. Art Vojtech Didi, doc. Mgr. Art Pavol Procházka, Michał Staśkiewicz, Carlo Wender, Karol Kállay, Mgr. Pavol Kužma, Mgr. Amália Kužmová, Ing. Jozef Markulják, prof. Enrico Volpe, Michal Zaleski, Ing. Mgr. Antoni Szlagor, PaedDr. Ivan Čierny, brig. gen. v.v., ThDr. Ladislav Ostrák.