Presunúť na hlavný obsah

MSZ Kysuca na 15.ročníku Horehronských slávností zborového spevu.

Kultúra

Miešaný spevácky zbor Kysuca, ktorý pracuje pri Dome kultúry vČadci, vtomto ťažkom období pandémie nezaháľal apracoval aj počas letných prázdnin apripravoval sa na rôzne podujatia.

V sobotu 2. 10.2021 sa Miešaný spevácky zbor Kysuca zúčastnil 15. ročníka Horehronských slávností zborového spevu vBrezne. Na prehliadke sa zbor predstavil sakrálnymi ahymnickými skladbami, nechýbala ani Kysuca, Kysuca... so sólistom MUDr. Vladimírom Gajdičiarom.

Vnádhernej akustike Evanjelického kostola v Brezne vzávere programu po prvýkrát zaznela aj pieseň od dirigenta zboru MSZ Kysuca Mgr.art. Tomáša Vrškového-„ Cukor jedla, kávu pila“, ktorú so zborom aj naštudoval.

Na festivale speváckych zborov sa predstavil aj Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou, Zvolenský spevácky zbor, Mužský spevácky zbor Štiavničan zBanskej Štiavnice anechýbal ani spevácky zbor zMesta Brezna.

Po skončení festivalu prijal zástupca primátora Mesta Brezna všetkých dirigentov azástupcov jednotlivých zborov na breznianskej radnici . Vedenie MSZ Kysuca odovzdalo srdečné pozdravy a prezenty od primátora Mesta Čadca.

Prezidentka zboru poďakovala predsedovi Hudobného odboru MS prof. PaedDr. Milanovi Pazúrikovi hlavnému organizátorovi za vrúcne prijatie askvelú atmosféru. Príjemne strávený čas vkruhu priateľov spevu povzbudil členov zboru kďalšej umeleckej práci .

prezidentka zboru Mgr. Dagmar Šamajová

Čelnova MSZ Kysuca stojaci pred kostolom