Presunúť na hlavný obsah

Mladé srdcia a radosť zo spevu

Kultúra

Spevácka skupina SLNEČNICE jubiluje

Vo štvrtok 2. júna 2022 sa na pôde obradnej siene Mestského domu v Čadci konala v príjemnej a priateľskej atmosfére jedinečná slávnosť. Zavítali na ňu v plnej paráde členovia speváckej skupiny SLNEČNICE, ktorá pracuje pri čadčianskej mestskej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska (MO JD), aby si pripomenuli a oslávili krásne jubileum – 10. výročie svojho účinkovania. Slávnosť sa konala za účasti primátora Milana Guru, bývalej dlhoročnej predsedníčky MO JD Miroslavy Minárikovej, súčasnej predsedníčky organizácie Ireny Krkoškovej a Ľubice Kullovej – riaditeľky Domu kultúry v Čadci, kde sa tento kolektív pravidelne stretáva. Pozvanie na slávnosť prijali súčasní i bývalí členovia skupiny. Patrí im naša úcta za to, že už celé desaťročie svojim spevom rozdávajú radosť a potešenie a pre svojich spoluobčanov sú nepochybne veľkým vzorom a motiváciou k činorodému, aktívnemu a plnohodnotnému životu aj vo vyššom veku.

Primátor sa všetkým členom i podporovateľom tohto jedinečného umeleckého seniorského kolektívu poďakoval a poprial najmä zdravie a radosť z ďalšej tvorby a vystúpení. Slávnostný program obohatili svojimi vystúpeniami Eva Houštecká,  hudobná pedagogička Viera Sojčáková a žiaci ZUŠ J. Potočára v Čadci. Záverečné chvíle patrili spontánnemu vystúpeniu „Slnečníc“ pod taktovkou dirigentky Magdalény Zagrapanovej.

členovia súboru u primátora