Presunúť na hlavný obsah

Osobnosti Čadce 2022

Kultúra

Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci pripravili 1. októbra 2022 pre priaznivcov krásnej hudby Slávnostný koncert Kysuckého komorného orchestra spojený s udeľovaním ocenení osobnostiam Čadce.

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou boli opätovne na základe nominácií a po schválení Mestským zastupiteľstvom v Čadci udelené Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca.

Celkom bolo udelených 8 ocenení.

CENA MESTA ČADCA

  • Mgr. Jolana Krkošková – predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska, dlhoročná organizátorka festivalu umeleckého prednesu žien Vansovej Lomnička a ďalších podujatí, t. č. na dôchodku. Cenu mesta Čadca získala za celoživotnú aktívnu prácu v oblasti kultúrneho a spoločenského života mesta, za angažovaný prístup vo sfére zamestnávania a skvalitňovanie života žien v regióne Kysúc, za vytváranie pozitívneho obrazu o Čadci a regióne.
  • Bc. Eva Ondrušková – riaditeľka Domu Charity sv. Gianny v Čadci. Cenu mesta Čadca získala za dlhodobú aktívnu, obetavú prácu a významný prínos v oblasti sociálnych služieb a starostlivosti o ľudí bez domova, za humánny a ľudský prístup k ľuďom, za vytváranie pozitívneho obrazu o meste a regióne.
  • Viera Sojčáková, Dis. art. – hudobníčka, učiteľka Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci, lektorka tvorivých hudobných dielní, organizátorka kultúrneho života, t. č. na dôchodku. Cenu mesta získala za celoživotnú aktívnu pedagogickú prácu v oblasti základného umeleckého školstva, za výchovu a rozvíjanie mladých talentov, za významný prínos v oblasti vzdelávania a kultúrneho života Čadce a regiónu Kysúc.
  • MUDr. Peter Pištek – lekár, špecialista – urológ, t. č. na dôchodku. Cenu mesta Čadca získal za celoživotnú vysoko profesionálnu, aktívnu a obetavú prácu vo sfére zdravotníctva a starostlivosti o zdravie, za humánny a mimoriadne ústretový prístup k pacientom, za šírenie dobrého mena Čadce a regiónu Kysúc.

CENA PRIMÁTORA MESTA ČADCA

  • PaedDr. Jaroslav Velička – pedagóg, fotograf, poslanec Žilinského samosprávneho kraja, aktivista v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Cenu primátora mesta Čadca získal za celoživotnú záslužnú pedagogickú a manažérsku prácu, za angažovaný prístup v komunálnej politike, za dlhodobé aktívne pôsobenie v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, za dlhodobú propagáciu a zviditeľňovanie Čadce a regiónu Kysúc.
  • Mgr. Jaroslav Klus – pedagóg, predseda Olympijského klubu Kysuce, t. č. na dôchodku. Cenu primátora mesta Čadca získal za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania, za rozvoj a podporu športu a telovýchovy na pôde mesta, za aktívne propagovanie a šírenie myšlienok olympizmu medzi mládežou nášho mesta a regiónu.
  • Adrián Holešinský – profesionálny hokejista, reprezentant Slovenska. Cenu primátora mesta Čadca získal za výnimočný športový čin – získanie bronzovej medaily v hokejovom turnaji na 24. Zimných olympijských hrách v Pekingu, za vynikajúce reprezentáciu Čadce, regiónu Kysúc a Slovenska.
  • Marek Hrivík – profesionálny hokejista, reprezentant Slovenska. Cenu primátora mesta Čadca získal za výnimočný športový čin – získanie bronzovej medaily v hokejovom turnaji na 24. Zimných olympijských hrách v Pekingu, za vynikajúce reprezentáciu Čadce, regiónu Kysúc a Slovenska.

Oceneným osobnostiam srdečne blahoželáme a do ďalších dní želáme veľa šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote.