Presunúť na hlavný obsah

S úctou k histórii a súčasnosti. Mesto Čadca vydalo publikáciu ČADCA, súčasnosť a história.

Kultúra

V uplynulých dňoch uzrela svetlo sveta nová publikácia ČADCA, SÚČASNOSŤ A HISTÓRIA. Vydalo ju Mesto Čadca vo Vydavateľstve Magma v Čadci. Zostavovateľkami tejto živej a pútavej kroniky, ktorá na 568 stranách nekonvenčným spôsobom zachytáva život mesta a jeho mestských častí od ich vzniku až do dnešných dní, sú Mária Ščuryová, Katarína Šulganová a Ľubica Podoláková. Autormi jednotlivých kapitol sú Drahomír Velička, Marián Liščák, Tomáš Adamčík Vladimír Homola, Martin Turóci, Ladislav Paštrnák, Marek Sobola a Katarína Šulganová. 

Publikácia pozostáva z úvodnej časti a štyroch hlavných kapitol rozčlenených na menšie textové úseky. Nájdete v nej známe ale aj menej známe či celkom nové informácie prameniace z nedávnych výskumov autorov knihy. Prehľadne a s dôrazom na ľudské osudy zaznamenáva život obyvateľov Čadce, jej nebývalý rozvoj za posledné desaťročia, jedinečnú polohu mesta na hranici troch štátov, ako aj jeho mimoriadne bohatý kultúrny a spoločenský rozmer. Neoddeliteľnou a nemenej významnou súčasťou knihy sú vzácne obrazové dokumenty, dobové mapy a fotografie, ako aj najnovšie letecké snímky Čadce a jej mestských častí, ktoré svedčia o kráse a jedinečnosti mesta, v ktorom žijeme. 

Hlavným motívom knihy je však človek, jeho život a práca v každej dobe, v každom čase. Kniha je teda aj poďakovaním všetkým rodákom a Čadčanom, ktorí v meste žijú, spoluvytvárajú jeho podobu a najmä – jeho hodnoty. 

Kolektív tvorcov pripravil túto knihu s úctou a láskou k Čadci a ľuďom, ktorí sa tu narodili a žijú, a preto verí, že kniha si nájde dôstojné miesto v rodinných knižniciach obyvateľov a priaznivcov mesta.

Publikáciu Čadca, súčasnosť a história si môžete zakúpiť v Informačnom centre mesta Čadca (v Mestskom dome) a v Kníhkupectve Arcus v Čadci (Námestie slobody). Cena knihy je 25 eur.

Mesto Čadca aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa na tvorbe a vydaní publikácie podieľali.