Presunúť na hlavný obsah

Víťazné filmy 22. MFF ETNOFILM ČADCA 2022 

Kultúra

V piatok 11. novembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 22. ročníka MFF Etnofilm Čadca 2022. Odborná porota v zložení:  Zuzana Beňušková (predsedníčka), Jadwiga Hučková, Pavel Popelka, Ivo Brachtl, Pavel Borecký a čestný člen poroty Ladislav Volko udelila nasledujúce ceny:

GRAND PRIX – ZLATÝ TUROŇ: Černí Češi / Čierni Česi, réžia Martin Müller, Česká republika – za pútavé zobrazenie tematiky migrácie, akulturácie, formovania, straty a znovunachádzania identity a domova

STRIEBORNÝ TUROŇ: Un lieu nommé Wahala / Miesto zvané Wahala, réžia Jürgen Ellinghaus, Nemecko/Togo/Francúzsko – za hlboký dojem dosiahnutý prepojením metódy oral history a naliehavo trpezlivo sprítomňujúcej kamery, odhaľujúci hierarchizáciu spoločnosti a účelové vytváranie tradícií.

BRONZOVÝ TUROŇ: Voňavé remeslo, réžia Marek Janičík, Slovensko – za technicky, strihovo aj obsahovo vyvážený portrét remeselníka, vracajúceho sa k tradičným zručnostiam

CENA VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve: A dobóháló - kisszerszámos halászat Baján / Lov do malých sietí v baji, réžia Judit Dorottya Csorba, Erika Koltay, Maďarsko – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja – za precízny a divácky atraktívny dokument, ktorý je výzvou na udržanie živého kultúrneho dedičstva

CENA MARTINA SLIVKU – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi: Ovčiarskou cestou, réžia Ľubomír Viluda/Ivan Kršiak, Slovensko – udeľuje Literárny fond - autorskej dvojici Ľubomírovi Viludovi a Ivanovi Kršiakovi za príkladnú ukážku ako etnografický film dokáže uchovávať a sprístupňovať informácie o zanikajúcej forme tradičného zamestnania

ETNOLÓG ZA KAMEROU: Tobačni spomini / Spomienky na tabak, réžia Manca Filak, Bulharsko (natáčané), Slovinsko (produkované) – udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska za etnografický dokument s výrazným sociálnym akcentom, ktorý ukazuje prácu a spôsob života v konkrétnej rodine muslimských Pomakov

CENA PRIMÁTORA MESTA ČADCA: Tak je bilo na Sesvete / Kedysi na všetkých svätých, réžia Ljiljana Mandić, Chorvátsko – za zobrazenie súčasnej reality sviatku doplnenej o výpovede pamätníkov a pripomenutie aj zaniknutých zvykov

MIMORIADNE OCENENIA na návrh medzinárodnej poroty:
CENA MARIÁNA VESELSKÉHO za zvukové stvárnenie filmu: Ziemia / Zem, réžia Zuzanna Solakiewicz, Poľsko – za nenaratívny film, v ktorom sa metaforicky prelína spevná kultúra so skultúrňovaním krajiny s pokusom o prelínanie dominantných rytmov
CENA MARIÁNA VESELSKÉHO za hudobnú zložku filmu: Da zakitim mramor cvijećem / Ozdobme mramor kvetmi, réžia: Sara Stijović, Čierna Hora – za upozornenie na archaický zaniknutý jav a umelecký dojem dosiahnutý premyslenou kompozíciou obrazu a štýlovo zosúladeným zvukovým dizajnom

Čestné uznanie predsedu festivalu: Yoresh Hakakuim / Razzukovo tetovanie, réžia Orit Ofir Ronell, Izrael – za obsahové presahy filmu, ktorý obsiahol pútavý príbeh o nezvyčajnom remesle a dramatických rodinných vzťahoch

Oceneným tvorcom srdečne blahoželáme. 

Ďakujeme všetkým organizátorom za vynikajúcu prípravu a realizáciu festivalu, partnerom za podporu a divákom za filmovému dokumentárnemu umeniu.

Dovidenia na 23. MFF ETNOFILM Čadca 2024.

Viac informácií na www.etnofilm.sk