Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na spoločný chrámový koncert Kysuckého a Píseckého komorného orchestra venovaný posolstvu sv. Cyrila a Metoda

Kultúra

Srdečne vás pozývame na jedinečný Chrámový slovensko-český koncert venovaný posolstvu sv. Cyrila a Metoda, v rámci ktorého sa predstavia dva spriatelené orchestre – náš domáci Kysucký komorný orchester a Písecký komorný orchester z Českej republiky. Koncert sa uskutoční na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda v stredu 5. júla 2023 o 16.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja v Čadci. 
Členovia orchestrov sa predstavia pod vedením dirigenta Karola Kevického. Zaznejú skladby z dielne hudobných skladateľov G. F. Händla, E. Suchoňa, L. Janáčka, E. Elgara a B. Brittena. Sprievodné slovo: Lenka Bytčanková.

Garantmi koncertu sú Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci a Rímsko-katolícka farnosť Čadca – mesto. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup je voľný.

Program koncertu

Georg Friedrich Händel
Concerto grosso a-moll, op. 6, č. 4
Largo affetuoso – Allegro – Largo e piano – Allegro

Leoš Janáček
Suita pre sláčikový orchester
Moderato – Adagio – Andante con molto – Presto – Adagio – Andante

Eugen Suchoň
Preletel sokol (Suita z cyklu Obrázky zo Slovenska)
Škoda ťa, šuhajko – Muzikanti s gajdošom – Poď Anička, poďže za mňa

Edward Elgar
Serenáda e-mol pre sláčikový orch., op.
20 Allegretto piacevole – Larghetto – Allegretto

Benjamin Britten
Simple symphony pre sláčikový orch., op. 4
Boisterous Bourree – Playful pizzicato – Sentimental Saraband – Frolicsome finale

Kysucký komorný orchester (KKO) mesta Čadca bol založený v roku 1995 pri Kysuckom kultúrnom centre. Od roku 2000 je zriaďovateľom orchestra Dom kultúry v Čadci. Doposiaľ pracuje pod vedením zakladateľa a stáleho dirigenta Karola Kevického. Členmi orchestra sú pedagógovia a študenti umeleckých škôl. Orchester vstúpil do povedomia kultúrnej obce Slovenska po úspechoch na celoslovenskom festivale Divertimento musicale 1996 a 1998. Mesto Čadca ako centrum regiónu Kysúc vytvára vhodné podmienky pre prácu orchestra. Orchester intenzívne spolupracuje pri výchove mladých talentov so Základnou umeleckou školou Jozefa Potočára v Čadci. Od roku 2000 orchester spolupracuje aj s talianskym dirigentom Enricom Volpem z mesta Neapol. S ním sa orchester zúčastnil mnohých  festivalov v Taliansku. Orchester má za sebou množstvo koncertov nielen doma, ale aj v Európe a niekoľko nahrávok CD (2004, 2008, 2010, 2015). 

Písecký komorný orchester (PIKO) je už viac ako 60 rokov neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta Písek (CZ). S orchestrom pracovali viacerí českí dirigenti, predovšetkým jeho zakladateľ Jiří Chvála, od roku 1990 bol hlavným dirigentom Jaroslav Vodňanský. Vďaka nim sa orchester, posilnený študentmi konzervatórií či Akadémie múzických umení, zúčastnil mnohých zahraničných ciest, spolupracoval s vynikajúcimi sólistami a speváckymi zbormi. Od roku 2008 sa postupne vystriedali Aleš Komárek (dnes šéf Slezkého divadla v Opave), Oldřich Vlček a Felix Slováček mladší. Každý z dirigentov bol pre vývoj orchestra dôležitý a poskytol orchestru nové príležitosti a možnosti ďalšieho rozvoja. Organizačne orchester vedie nezištne dlhoročná členka orchestra Svatava Krämerová. Od septembra 2022 pracuje s orchestrom ako dirigent Jakub Waldmann.

PIKO a KKO sú podobné orchestre, jednak svojim zložením a repertoárom, ale aj svojou históriou a personálnou paralelou. Rodák z Čadce Jaroslav Stráňavský je členom PIKO a oslovil KKO k spolupráci. Prekvapením pri príprave bol fakt, že Karol Kevický, zakladateľ KKO bol študentom pražskej HAMU v triede pedagóga Jiřího Chvály, zakladateľa PIKO. Prvým pôsobiskom Karola Kevického ako dirigenta bola Žilina, kde niekoľko rokov pôsobil aj dirigent PIKO Jaroslav Vodňanský. Zhodou náhod došlo k mnohým paralelám orchestrov vzdialených od seba viac ako poltisícky kilometrov. 

Výsledkom uvedenej spolupráce je medzinárodný projekt, obsahom ktorého sú aj dva koncerty členov oboch umeleckých telies. 10. júna 2023 sa koncert konal na Mestskej slávnosti v Písku a 5. júla 2023 na Cyrilo-Metodejskom dni v Čadci. Program koncertu pripravoval s orchestrami dirigent Karol Kevický, ktorý diriguje aj koncert v Čadci. Spoločný koncert v Písku dirigoval Enrico Volpe.

Galéria