Presunúť na hlavný obsah

Pozývame vás na 53. Vansovej Lomničku

Kultúra

Viac než päť desaťročí sa na pôde slovenských miest stretávajú ženy milujúce literatúru, aby prednesom umeleckého slova potešili svojich priaznivcov. Táto súťažná umelecká prehliadka nesie názov Vansovej Lomnička – podľa slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej. Organizáciu okresného kola súťaže v Čadci, ktoré sa uskutoční v utorok 18. apríla 2023 o 14.00 hod., aj v tomto roku prevzala na seba okresná organizácia Únie žien Slovenska v Čadci (OO ÚŽS) a jej aktívna predsedníčka Jolana Krkošková. Spoluorganizátorom a podporovateľom podujatia je dlhodobo aj Mesto Čadca. Ženy sa už tradične stretávajú na pôde obradnej siene Mestského domu v Čadci, ktorá svojim dôstojným prostredím umocňuje slávnostnosť a výnimočnosť tohto krásneho podujatia.

Dievčatá a ženy súťažia v dvoch vekových kategóriách (od 16 do 25 rokov, nad 25 rokov) osobitne v umeleckom prednese prózy a osobitne v umeleckom prednese poézie. Aj touto cestou vyzývame dievčatá a ženy, ktoré sa venujú tejto ušľachtilej záľube, aby sa prihlásili a zúčastnili uvedeného podujatia. Prihlásiť sa môžete na č. tel. 0905 248 395 alebo na krkoskova.jolana@gmail.com do 17. apríla 2023. Všetky recitátorky budú za svoje interpretačné vystúpenia ocenené diplomom, hodnotnými vecnými cenami a kvetmi, ktoré venujú organizátori.

Na prehliadku pozývame aj verejnosť. Ak máte radi umelecký prednes a chcete príjemne stráviť voľný čas, príďte medzi nás a vytvorte recitátorkám priaznivú divácku kulisu. Vstup je voľný.