Presunúť na hlavný obsah

VÝTVARNÉ SPEKTRUM predstaví tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja

Kultúra

Srdečne Vás pozývame do Galérie Čadca na krajské kolo 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Toto prestížne podujatie sa uskutoční 31. mája 2024 a predstaví v Čadci diela 60-tich neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s mestom Čadca a Domom kultúry v Čadci.

V Galérii Čadca a priestoroch spoločnej úradovne Mestského úradu budú vystavené diela najlepších neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré prešli výberovým procesom v rámci regionálnych kôl celoštátnej súťaže. Výstava ponúka široký prehľad o rozmanitosti výtvarného umenia v kraji a poskytne príležitosť verejnosti spoznať a oceniť umelecký talent. Do krajského kola bolo prihlásených 74 autorov a 160 diel z Kysúc, Turca, Horného Považia, Oravy a Liptova. O postupe do celoštátnej súťaže v aktuálnom ročníku rozhodli uznávaní odborníci v oblasti výtvarného umenia: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Mgr. art. Kristína Vacek a Ing. Jozef Vydrnák.

„Pri hodnotení tohtoročného výstavného komplexu amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024, je možné skonštatovať, že amatérske výtvarné umenie je spontánnou tvorbou talentovaných autorov,“ uviedol Jaroslav Uhel, predseda poroty. Cieľom súťaže je podľa jeho slov nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko – odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie neprofesionálnej umeleckej tvorby. Vernisáž krajského kola celoštátnej súťaže sa uskutoční 31. mája o 17.00 h v Galérii Čadca, výstava potrvá do 30. 06. 2024. Okrem súťažného charakteru sa krajské kolo zameria i na vzdelávanie a podporu tvorivosti. Odborný vzdelávací seminár „Akvarel“ pod vedením prof. Jaroslava Uhela sa uskutoční 31. mája o 13.30 h a rozborový seminár s porotcami o 15.00 h v priestoroch galérie. „Tieto vzdelávacie iniciatívy poskytujú nielen technické znalosti, ale aj podporujú kreativitu, inšpirujú a umožňujú výtvarníkom odborne rásť,“ uviedla Ľubica Ligocká, metodička na úseku výtvarníctva Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Ocenení výtvarníci postupujú na celoštátne kolo VÝTVARNÉ SPEKTRUM, ktoré sa uskutoční v Leviciach 4. 10. 2024.

Galéria