Presunúť na hlavný obsah

Dušičky sa nezadržateľne blížia. Mesto Čadca na ne pripravuje všetky cintoríny.

Mesto

Aj mesto Čadca sa pripravuje na náročné sviatky. Miesto posledného odpočinku navštevujú cez tieto sviatky tisíce ľudí, ktorí si uctievajú pamiatku zosnulých. Aj preto sa mesto rozhodlo, že posilní premávku MHD. Cintoríny predĺžia svoje otváracie hodiny, zvýši sa v súvislosti so sviatkom Všetkých svätých a Dušičkami počty kontajnerov a frekvencia vývozov na mestských cintorínoch.

Mesto Čadca a Mestský podnik služieb v Čadci , ktorý je aj správcom mestských cintorínov, sa snaží dbať o čistotu a poriadok na cintorínoch po celý rok. Rovnako je to aj v tomto období. Cintoríny sa neustále upratujú. Mestský podnik však zabezpečí viac veľkoobjemových kontajnerov v okolí cintorínov. Počas Sviatku všetkých svätých bude v Čadci posilnená aj hliadková služba mestskej polície, ktorá bude zameraná na kontrolnú činnosť v blízkosti cintorínov, na eliminovanie prejavov vandalizmu, prípadne narúšania verejného poriadku a samozrejme aj na usmerňovanie vodičov motorových vozidiel, ako spoľahlivo a bezpečne zaparkovať v blízkosti cintorínov.

„Tento rok sme na cintoríny vyčlenili z rozpočtu mesta nemalú finančnú čiastku. 63-tisíc eur poputovalo na vybudovanie schodiska a odstavných plôch na cintorín na Horelici, vyspravili sme plot na centrálnom cintoríne v meste. No uvedomujeme si, že cintoríny potrebujú oveľa väčšiu finančnú injekciu, či už na vybudovanie oplotenia u Krkošky a na Horelici alebo bežné údržbové práce“, informuje primátor mesta Ing. Milan Gura.

Posilnená mestská hromadná doprava a hliadky mestskej polície sú aj tento rok nevyhnutnou súčasťou Sviatku Všetkých svätých

Pripravte sa na zmeny v MHD počas jesenných prázdnin a Dušičiek. Na cintoríny použite posilnenú mestskú hromadnú dopravu, autá odstavte na vyhradených miestach. Na všetkých cintorínoch bude zvýšený výkon služby mestskej a k dispozícií budú správcovia cintorínov.

Cestovný poriadok MHD Čadca A.Hlinku - U Krkošky cintorín

Ilustračný obrázok