Presunúť na hlavný obsah

9. september 2019. Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS)

Mesto

Hlavnou úlohou Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktoré môžu vyplývať z užívania alkoholu počas tehotenstva. Tento deň bol zvolený na  deviaty deň deviateho mesiaca v roku preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržiavať alkoholu. V súčasnej dobe sa stáva užívanie alkoholických nápojov veľkým problémom. Je spojené nielen so zvýšenou úrazovosťou, ale podporuje aj rozvoj mnohých ochorení. Obzvlášť nebezpečné je užívanie alkoholu počas tehotenstva, keď dochádza k rozvoju plodu. Okrem toho, užívanie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k potratu, predčasnému pôrodu, či syndrómu náhleho úmrtia novorodenca .

Ak žena užíva alkohol počas tehotenstva, ten sa prenáša krvným obehom do placenty a následne do krvi plodu, čo môže mať nebezpečný dopad na vývoj plodu a tým spôsobiť rozvoj fetálneho alkoholového syndrómu. Fetálny alkoholový syndróm je súbor telesných a mentálnych príznakov prejavujúcich sa ako funkčné poruchy novorodencov, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. Syndróm sa prejavuje hneď po narodení dieťatka (vývojovými odchýlkami, zvýšenou dráždivosťou, či poruchami spánku), ale vzhľadom k tomu, že postihuje i mozog a nervovú sústavu, má tiež vplyv aj na jeho ďalší vývoj. Typickými znakmi FAS sú anomálie v oblasti tváre, poškodenie mozgu, poruchy činnosti centrálnej nervovej sústavy, zaostávanie vo vývoji, poruchy činnosti srdca a obličiek, rázštep pery a mnohé ďalšie poruchy či odchýlky.  Lekári sa doposiaľ nezhodli na tom, aké množstvo pitia alkoholu v tehotenstve sa dá považovať za bezpečné, všeobecne však platí, že alkohol tehotným ženám nepatrí.

„Syndróm FAS diagnostikujú lekári približne u 250 slovenských detí ročne. Bábätko zaostáva výrazne v raste, má viditeľné zmeny na tvári a rôzne telesné odchýlky. Už po narodení sa u týchto detí prejavuje dráždivosť, poruchy spánku a zaostávanie vo vývine. Deti však trpia aj v ďalších rokoch svojho života, nakoľko FAS a jeho spektrum postihuje predovšetkým mozog ako centrálnu časť nervovej sústavy,“ uvádza Dr. Oľga Okáľová, špecialistka na problematiku FAS z Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Diagnóze Fetálny alkoholový syndróm sa dá, podľa Oľgy Okáľovej, predísť tak, že tehotná žena úplne prestane piť alkohol.

Odporúča sa, že žena by mala prestať piť alkohol už v období, keď sa pokúša otehotnieť.

Zdroj: promileinfo.sk

ÚVZ SR
Oddelenie výchovy k zdraviu a podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci