Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca je 2 najtransparentnejšia a najotvorenejšia samospráva okresu Čadca

Mesto

Mesto Čadca v rámci projektu Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti Žilinského samosprávneho kraja, získalo ocenenie „2 najtransparentnejšia a najotvorenejšia samospráva v okrese Čadca“.

Projekt, ktorý realizovalo občianske združenie Pro Senium et Cultura bol zameraný na zmapovanie webových sídiel miest a obcí v Žilinskom samosprávnom kraji z hľadiska miery otvorenosti miestnej samosprávy smerom k svojim občanom, miery transparentnosti výkonu verejnej politiky na úrovni samosprávy.