Presunúť na hlavný obsah

Mesto sa pripravuje na zimnú údržbu. Čaká ho starostlivosť o cesty ako na trase podobnej z Čadce do Piešťan

Mesto

131 km ciest a 23 km chodníkov. To objem prác, ktoré i tento rok čakajú na mestských cestárov. Zodpovednosť za údržbu nesú pracovníci Mestského podniku služieb Čadca. Už po tretíkrát ich budú istiť externí dodávatelia. Podľa skúseností z minulého roka vypomáhajú na úrovni až jednej tretine celkových výkonov zimnej údržby.

V Čadci sa oproti minulým rokov výrazným spôsobom zvýšili náklady na údržbu ciest. Z mestskej kasy odišlo za očistené cesty a chodníky minulý rok viac ako 236 tisíc eur, čo je o 73 tisíc eur viac ako v sezóne 2017/2018. V sezóne 2016/2017 mesto zaplatilo za údržbu o niečo viac ako 100 tisíc eur.

Dobrou správou je, že počas uplynulej zimy nebola hlásená v Čadci ani jedna dopravná nehoda, ktorú by zapríčinili zlé udržiavané cesty. Aj napriek bohatej snehovej nádielke sa darilo udržiavať komunikácie pribežne bez vážnejších problémov.

Aj tento rok platí, že v prípade sneženia sú dané priority a presný operačný plán čistenia. Ten nie je možné meniť. Každý rok schvaľuje dokument mestské zastupiteľstvo. Zadefinovaný je presný postup pre cesty, zvlášť pre chodníky. V prípade problém môžu obyvatelia telefonovať na dispečing s číslom 0907 819 682, počas zimy nepretržite.

I tento rok sa do plánu povinnej údržby dostali prímestské oblasti. Aj keď, ani v minulých rokoch ich radnica nevylučovala, robila tak ale na základe dobrovoľnosti.

O zimnú údržbu v pešej zóne sa budú cestári starať v čase od 03.00 hod. do 09.00 hod. počas kalamity bez časového obmedzenia. I vývoz snehu z pešej zóny zabezpečia cestári neobmedzene.

Do zoznamu údržby sa dostali aj vybrané parkoviská. Plocha pred MsÚ, parkovisko pred poštou, plocha pred OD Družba, parkovisko – Úrad práce, park. Pribinova ul., Parkovisko Žarec (obchodné centrum), parkovisko domu kultúry, Matičné nám., parkovisko – športový areál 17 novembra, Chalúpkova.

Poradie udržiavania MK v meste Čadca:

I. poradie:

 • Okružná
 • J. Kollára
 • vnútroblokové komunikácie na sídl. Kýčerka (nájomný dom Okružná) a Mart. potok
 • Chalupkova
 • SNP
 • Komenského
 • Rázusova
 • Hurbanova
 • Školská
 • Bajzova
 • Dukelských hrdinov
 • Francisciho
 • sídlisko III (Gočárova, Mierova)
 • Bottu
 • Palárikova
 • 17. Novembra. Slovenských dobrovoľníkov
 • Fraňa Kráľa
 • Podjavorinská
 • Krkošky
 • Kukučínova vrátane nového úseku k malému obchvatu
 • Podbrežie
 • Pribinova
 • A. Hlinku
 • J. Kráľa
 • M.R.Štefánika
 • Jašíkova
 • A. Bernoláka
 • dom dôchodcov Žarec
 • ZŠ Žarec
 • Vojty
 • Horná
 • prepojenie na Žarec
 • Hviezdoslavova
 • Sládkovičova
 • Staničná
 • Moyzesova
 • Štúrova
 • Hollého
 • Malá
 • Matičné námestie
 • Škradné
 • areály farských kostolov
 • MK priemyselný park

II. poradie:

 • Podzávoz (od lávky po cestu I/11/, Slovanská cesta, Juroši, MK od priem. parku po cestu I/11, Michaliny-Kotyry, Beleša, Na Brehu, Nemčáka, U Janka, Ševca, Manči, Bukov, MK od Sventkovho domu po MK Bukov, u Capka, Drahošanka, Sihelník, Kyzka, Husárik, A.Hlinku (k bitúnku)
 • MK do osád smer Vojty (IBV Rieka, u Rebroša, Kýčera, Vojty u Šamajov, Zápotočná, Krkošky)
 • MK Horelica (u Lemeši, Veščary, Hanuščáka, Sventka, Drláka, u Bargarov, Muňáka,Matlocha)
 • Čadečka (Špindli, u Hľuzy, U Tomali, Škradné k IBV, u Kliešťa, u Habčáka, u Králi, u Šimčiska)
 • Milošová (Gáborého, Ščúreho, MK k priemyselnému parku, Kadluba, Poláka, Huľany, Vlča, Kešňáka, Dejovka, Megoňky, Nižné Megoňky, Padyšáka),

Galéria