Presunúť na hlavný obsah

Moderný systém zberu odpadu na Mierovej ulici


Mesto

Kladieme veľký dôraz na to, aby mali ľudia čisté a komfortné ulice. Bežné nádoby na odpad však už nestačia a zvyšovať ich počet je kontraproduktívne. Postupne zavádzame moderný systém zberu v našom meste. Je to síce finančne náročná cesta, ale benefity z ich používania výrazne prevyšujú náklady.
Práve na Mierovej ulice by sa mali prejaviť všetky výhody takéhoto typu zberných nádob. Zatraktívnenie okolia, modrené stojiská a priestor na nové parkovacie miesta.

Galéria