Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie rodičom novorodených detí

Mesto

Mesto Čadca pravidelne pripravuje v obradnej sieni Mestského úradu v Čadci slávnostný obrad privítania novorodených detí do života. Najbližšia slávnosť sa uskutoční v utorok 1. októbra 2019. Je venovaná deťom narodeným v mesiacoch marec, apríl, máj a jún roku 2019. Rodičom detí boli zaslané pozvánky. V prípade, že Vám pozvánka nebola doručená a máte záujem sa slávnosti zúčastniť, kontaktujte, prosím, oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu p. Šulganovú, tel. 041/430 22 44, 0905 470 381, katarina.sulganova@mestocadca.sk.