Presunúť na hlavný obsah

Aktualizované: Zatvorenie Mestského úradu v Čadci do 16.11.2020

Mesto

Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čadca je od pondelka 2. 11. 2020 od 13 hod. do 16. 11. 2020 Mestský úrad v Čadci zatvorený z karanténnych dôvodov. 

V prípade správy pohrebiska a hrobových miest je potrebné kontaktovať príslušného pracovníka na tel. číslo: 0902 303 896

V prípade nevyhnutných matričných úkonov: vybavenie rodných, sobášnych a úmrtných listov či ostatných nevyhnutných úkonov je potrebné kontaktovať pracovníka na tel. čísle: 0915 890 614.

Ostatné služby dočasne poskytované nebudú.

Dôchodcovia dostanú dôchodky aj bez overeného potvrdenia dokladu o žití

Česká správa sociálneho zabezpečenia, ďalej len ČSSZ oznamuje, že bude v tomto problémovom období vyplácať dôchodky aj bez overeného potvrdenia dokladu o žití. 

Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je dôchod vyplácaný na bankový účet vyplní potvrdenie o žití, podpíše a odošle na ČSSZ bez úradne overeného podpisu. 

Potvrdenie môžu zaslať poštou, skenom prostredníctvom e-mailu na adresu ČSSZ (adresa el. podateľne posta@cssz.cz)