Presunúť na hlavný obsah

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

Mesto

Bujará zábava, sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vôňa smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia a občas i voľnejšie mravy – to sú fašiangy. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti.

Toto obdobie si v Čadci už niekoľko rokov pripomíname v utorok pred Popolcovou stredou tradičným sprievodom masiek cez mesto, ktorý končí na Palárikovej ulici. V tomto roku sprievod pre našich obyvateľov pripravila folklórna skupina Zborovanka zo Zborova nad Bystricou. Vyvrcholením bolo pochovávanie basy, ktoré mnoho našich, hlavne mladších obyvateľov, videlo po prvý krát.

Toto podujatie sa nemôže konať bez ďalšieho symbolu – šišiek. Tie zabezpečil primátor mesta Milan Gura a spolu so svojimi zástupcami ponúkal všetkým prítomným.

Ďakujeme folklórnej skupine Zborovanka za skutočne nezabudnuteľný zážitok a prezentáciu ľudovej kultúry.

Veríme, že uchovávanie tradícií má význam a že o rok sa opäť stretneme vo veselej nálade.

Galéria