Presunúť na hlavný obsah

Mamičky, máme Vás radi a ďakujeme

Mesto

Matka, mať, mater, mama, mamka, mamička, mamina, maminka, mamuľa, mamuľka, mamulienka, mamušenka, mamušinka, mamuška, mamičenka, mami... 
Mnohé podoby jediného slova označujúceho tú najvzácnejšiu bytosť, nositeľku rodu, darkyňu života, človeka, ktorý pri nás stojí v dobrom i zlom, ženu, ktorá je pilierom rodiny, neúnavnú, obetavú, starostlivú, trpezlivú, odpúšťajúcu, no najmä láskavú a milujúcu bytosť. Láska matky je jedinečná, nenahraditeľná, nenapodobiteľná, nekonečná. Láska k matke je samozrejmá a prirodzená ako dýchanie a bytie.
Stovky básnikov ospievali matku vo svojich veršoch, desiatky majstrov hudby sa jej poklonili vo svojich nesmrteľných skladbách, speváci na každom kúsku Zeme jej vyznávajú lásku a ďakujú vo svojich piesňach. Maliari a sochári vytvorili jej nespočetnú podoby, ktorých korunou sú svetoznáme obrazy Madony.

Slovko mama je prvým, ktoré vyrieknu ústa dieťaťa a je aj slovom, ktoré sa v mnohých jazykoch píše či znie takmer rovnako či veľmi podobne. Máma v češtine, mama v poľštine, ruštine, swahilčine i japončine, maman vo francúzštine i perzštine, mamma v taliančine, mum alebo mommy v angličtine i holandštine, mammy v írštine, mutter v nemčine, majka v chorvátštine, anya v maďarčine, madre v španielčine, mäe v portugalčine, eema v hebrejčine, eomma v kórejčine, mǔqīn v čínštine, maa, amaa či maataa v jazyku Indie, daj v rómštine, amma, oma, ammi či ummi v krajinách Ázie i Streného východu... 

Naše poďakovanie a úcta patrí všetkým mamám, na všetkých kontinentoch, vo všetkých krajinách sveta, no najmä tým našim slovenským a osobitne tej najdrahšej, ktorú každý z nás nosí v srdci.

Poďakujme svojím mamám, starým i prastarým mamám za dar života a lásku, ktorú nám po celý čas preukazujú, pohlaďme ich, potešme dobrým slovom, svojou prítomnosťou, obdarujme ich krásnou kyticou či malým darčekom. Pomôžme im a pomáhajme prekonať aj dnešnú neľahkú situáciu, urobme všetko preto, aby sa necítili osamelé, ale naopak, aby boli šťastné a spokojné.

Nezabúdajme ani na Deň otcov. Slávi sa počas tretej júnovej nedele.

Z histórie sviatku

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete, vychádza z rôznych tradícií. Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku oslavovali deň matiek 250 rokov pred narodením Krista. Išlo o slávnosti na počesť božstva Rhey – matky všetkých božstiev. Trvali zvyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Nemali však charakter verejných osláv fenoménu materstva, boli skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu. 

V 16. storočí sa v Anglicku slávil sviatok matiek pod názvom Materská nedeľa (alebo Nedeľa matiek) a pripadal na pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Mnoho chudobných ľudí vtedy slúžilo v bohatých domácnostiach ďaleko od domova a nemohlo tráviť čas so svojimi matkami. Preto služobníci dostávali na tento deň voľno, aby sa mohli vrátiť domov alebo navštíviť kostol vo svojom rodnom meste, kde žili ich matky a ďalší príbuzní.

V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Zásluhu na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame (mala 11 detí a bojovala za práva matiek) a všetkým matkám sveta. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. Lobizmus dám spôsobil, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok – deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Druhú májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Všetko zariadili deti, ktoré navyše svoje matky ochotne obsluhovali. Dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania. Občania USA sa ozdobovali kvetom – bielym, ten kto matku už nemal a červeným tí ostatní.

Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete. Oslavy dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom. V Latinskej Amerike sa oslavuje o niekoľko dní neskôr, v Argentíne napríklad až v septembri, v arabských krajinách 21. marca, v Španielsku a Portugalsku v decembri.

Na európsku pôdu sa sviatok dostal prostredníctvom Švajčiarok v roku 1917. V Československu sa sviatok pripomína už v roku 1918, keď krajinu navštevovalo veľa ľudí z USA, medzi nimi i sociálne pracovníčky. Ideu šírila Čsl. ochrana matiek a detí, Červený kríž, Sokol, Orol, katolícke spolky i niektoré ženské komisie pri politických stranách.

Najviac sa o oslavu Dňa matiek v bývalom Československu zaslúžila Alica Masaryková. Niet sa čo čudovať, pretože jej otec – prezident T. G. Masaryk často a s láskou spomínal na svoju matku („Matka na mňa mala väčší vplyv než otec… Matka bola chytrá a múdra… Matka bola zbožná, tvrdo pracovala pre celú rodinu...“)
V socialistickom Československu a ostatných krajinách bývalého socialistického bloku boli oslavy Dňa matiek nahradené oslavami Medzinárodného dňa žien (8. marec). Len v niektorých rodinách sa tradícia druhej májovej nedele udržiavala navzdory oficiálnym nariadeniam vládnucej ideológie. Slobodne sme sa k oslavovaniu Dňa matiek vrátili až po roku 1989.

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. 

Deň matiek v Čadci

Mesto Čadca každoročne pripravuje počas druhej májovej nedele v Dome kultúry v Čadci pre mamičky slávnostný program s hodnotným kultúrnym programom. Program má dlhodobú tradíciu a u verejnosti je veľmi obľúbený. V minulom roku sme privítali na pódiu vynikajúcu slovenskú speváčku Marcelu Laiferovú. V tomto roku sme mali pripravený kvalitný galaprogram v podaní FS Kysučan, ktorý v minulom roku oslávil 65. výročie svojej existencie. Žiaľ, pre súčasnú pandémiu bolo podujatie zrušené. Po minulé roky ste v týchto dňoch mohli stretnúť v centre mesta aj primátora Milana Guru, ktorý obdarovával mamičky kvetmi a vyjadril im tak svoje poďakovanie a úctu. Na pomoc mamám v našom meste je zamerané aj útulne vybavené komorné Materské centrum so sídlom v Dome kultúry v Čadci, ktoré patrí pod správu Centra voľného času v Čadci a má trvalú podporu Mesta Čadca. Pravidelne sa tu stretávajú a trávia voľné chvíle mamičky so svojimi malými deťmi.