Presunúť na hlavný obsah

Návrat všetkých detí do škôl 

Mesto

Otváranie škôl pokračuje, rodičia budú môcť poslať do tried aj staršie deti

Posledný týždeň pred letnými prázdninami sa budú môcť do tried vrátiť aj šiestaci až deviataci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca. 

Od pondelka sa brány materských škôl otvoria aj pre deti, ktoré v rámci prísnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 neboli do skupiny zaradené. Pondelok 15. 6. privítame všetky detičky ak sa rodič tak rozhodne. Návrat do školy však nebude povinný, rodičia stále majú možnosť nedať dieťa do školy a škôlky a v tom prípade majú stále možnosť poberať pandemickú OČR.  

Čo všetko sa od pondelka mení 

Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Všetci spolužiaci tak už budú môcť byť pokope v jednej triede aj oficiálne. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Ruší sa aj zákaz školských hromadných akcií. Prevádzka materských škôl ostáva na území mesta neznamená od 7hod. do 16hod. 

2.1 Ako rúška v škole?

Pokiaľ ide o povinnosť nosiť rúška, od stredy 10. júna platia výnimky počas výchovno-vzdelávacieho procesu – nemusia ich mať učitelia, resp. pedagogickí zamestnanci, ani žiaci ZŠ/MŠ deti v jasličkách v interiéri školy, 

Pri privádzaní dieťaťa do školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore školy a pri odvádzaní dieťaťa zo školy je povinnosť nosenia rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk. 

Posledný júnový týždeň sa do škôl budú môcť vrátiť aj žiaci druhého stupňa základných škôl 

Šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

Na území mesta ostávajú zatvorené Centrum voľného času a Základné umelecké školy do odvolania

Podrobné informácie a organizačné usmernenia a odporúčania k ďalšiemu otváraniu škôl zverejní každá škola na svojej webstránke.