Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o prevzatí nalepiek pre prevádzky na rok 2021

Mesto

Mesto Čadca oznamuje fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám na území mesta Čadca, že od 10. 12. 2020 budú vydávané etikety na zberné nádoby na komunálny odpad na rok 2021, ktoré si môžu vyzdvihnúť na Mestskom úrade Čadca, II. poschodie, kanc. č. 201.

Usmernenie: etikety na zber komunálnych odpadov na rok 2021 sa vydávajú len pre podnikateľov a právnické osoby. Pre rodinné domy platia etikety, ktoré im boli vydané v minulom období.