Presunúť na hlavný obsah

Rodičia zbystrite pozornosť a neprehliadnite dôležité informácie ohľadom zápisu do materských škôl

Mesto

Aj vaše sa už chystá do škôlky? Termíny zápisov do materských škôl pre rok 2020/2021 sú už tu, preto vám prinášame kompletný prehľad tých najdôležitejších informácií.

Zápisy do materských škôl začínajú už o pár dní. Tento rok budú prebiehať v termíne od 15. februára do 15. marca 2020. Konkrétne miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľstvo na budove MŠ alebo inom verejne dostupnom mieste.

Ohľadne zápisu do materských škôl informoval primátor mesta Ing. Milan Gura: „Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do MŠ podľa vlastného výberu. Mesto Čadca má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl. K prihláške o prijatí dieťaťa do MŠ sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prihlášky obdržia rodičia na riaditeľstve každej materskej škôl.“

Ako prebieha zápis?

Dieťa sa prijíma na základe podanej písomnej žiadosti, ktorú rodič, resp. zákonný zástupca doručí vybranej materskej škole v deň jej zápisu. Spolu so žiadosťou je potrebné odovzdať i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Na zápise sa nevyžaduje prítomnosť dieťaťa.

Pozor Materská škola SNP otvorí opäť triedy pre 2-ročné deti.

Prijímanie dvojročných detí do materských škôl je skôr výnimkou ako pravidlom. Mesto Čadca preto ponúka rodičom dvojročných detí možnosť umiestniť deti do Materskej školy SNP, kde sú vytvorené dve triedy výlučne pre 2 – ročné deti.

Škôlku si môžu rodičia vybrať

Mesto Čadca je zriaďovateľom 7 materských škôl. Všetky dôležité informácie o zápise dieťaťa do materskej školy poskytne každá škola. Kontakty:

Upozornenie

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sú organizácie s právnou subjektivitou. O prijatí každého dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka príslušnej školy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.