Presunúť na hlavný obsah

Uctili sme pamiatku padlých pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nášho mesta a našej vlasti

Mesto

Vo štvrtok 30. apríla 2020 sa pri pamätných tabuliach obetiam II. sv. vojny pred Mestským domom v Čadci uskutočnila za prítomnosti primátora mesta Ing. Milana Guru, predsedu mestskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Milana Parša, predsedu Židovskej náboženskej obce Žilina Ing. Pavla Frankla a prednostu Mestského úradu v Čadci Ing. Jaroslava Hacka a príslušníkov Mestskej polície v Čadci komorná pietna spomienka spojená s kladením vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Čadce (1. mája 1945) a našej vlasti. Následne sa uskutočnil aj komorný pietny akt pri Pamätníku deportovaným Kysučanom v Parku zmierenia. Počas pietneho aktu vyjadrili jeho účastníci svoju úctu a poďakovanie padlým vojakom a občanom, ktorí položili svoje životy za naplnenie túžby po slobodnom a mierovom živote. 

V tomto roku z dôvodu prebiehajúcej pandémie a prijatia prísnych bezpečnostných opatrení nebolo možné pokloniť sa pamiatke obetí II. svetovej vojny formou verejného zhromaždenia, ako po minulé roky. Pietna spomienka sa mohla uskutočniť len komorným spôsobom, bez účasti verejnosti, v zmysle usmernení prijatých vládou Slovenskej republiky a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. 

Vážení spoluobčania, pamiatku padlých si môžete uctiť a svoju spolupatričnosť vyjadriť aj iným spôsobom. Minútou ticha a zapálením sviečky v prostredí svojich domovov alebo pracovísk zaspomínajte a poďakujte, prosím, tým, ktorých životy vyhasli v II. svetovej vojne, aby sme my mohli žiť v mieri a pokoji. 
A nezabúdajme, že aj dnes žijeme v čase, kedy je potrebné, aby sme si nadmieru vážili život a zdravie, vzájomne si pomáhali a mali v úcte jeden druhého. 

II. svetová voja – milióny obetí

II. svetová vojna, od ukončenia ktorej uplynie 8. mája už 75 rokov, bola najväčším a najtragickejším ozbrojeným konfliktom v histórii ľudstva. Zasiahla 5 kontinentov a vzala život viac  než  70-tim miliónom ľudí, z toho takmer 50 miliónov boli civilní občania. Na sklonku vojny boli v rôznych oblastiach Európy objavené koncentračné  tábory, v ktorých našlo svoju smrť takmer 11 miliónov ľudí, z toho takmer 6 miliónov Židov. Všetkým v tejto chvíli vzdávame hold a s pietou spomíname. Je veľmi dôležité nezabúdať. A naša pamäť, i pamäť našich otcov a matiek, jednoznačne vyslovuje myšlienku „Už nikdy viac“. Pre naše deti, pre našich potomkov, pre všetky budúce generácie si želáme pokojný život a porozumenie.

Druhá svetová vojna zanechala veľké straty na životoch aj v Československu. Zahynulo takmer 360 tisíc obyvateľov. Z toho viac než 230 tisíc v koncentračných táboroch, pričom viac než 149 000 obyvateľov židovského pôvodu. Zo Slovenska bolo deportovaných 109 000 ľudí. Deportácie vážnie zasiahli aj naše mesto. 
Sú to kruté a smutné čísla. Predstavujú nedožité životy, pretrhnuté osudy a nedosnívané sny. Vážime si pamiatku tisícov slovenských mužov i žien, vážime si milióny príslušníkov Sovietskej armády a ďalších armádnych síl, ktorí oslobodili naše mesto i našu vlasť od hitlerovských vojsk a prispeli k úplnej porážke fašizmu.  Česť ich pamiatke!

Pamätník deportovaným Kysučanom

Mesto Čadca si každoročne v areáli Parku zmierenia pripomína a pietnou spomienkou uctí aj našich zosnulých židovských spoluobčanov, ktorých životy kruto poznačil holokaust počas II. svetovej vojny  Pamätník – náhrobný kameň na ich počesť bol sprístupnený verejnosti na jar v roku 2011. Iniciátorom a donorom jeho vybudovania bol pán Dr. Peter Peleg (syn bývalého štátneho lekára Huga Politzera z Čadce), ktorý žije so svojou rodinou v Izraeli a ďalší členovia židovských komunít vo svete. Autorom náhrobného kameňa je akademický sochár Jozef Mundier. Pamätník bol realizovaný v spolupráci s Mestom Čadca a s Mgr. Vierou Kubicovou, riaditeľkou ZŠ na ul. M. R. Štefánika, ktorej rodina ukrývala počas vojny rodinu Politzerovcov. Pamätník je situovaný na ulici Ľudmily Podjavorinskej v Parku zmierenia, ktorý bol vybudovaný v roku 2006. Jeho založenie podnietili členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Čadci a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. V roku 2010 bola v parku pri príležitosti 65. výročia oslobodenia odhalená drevená plastika Klepsydra, ktorej autorom je poľský sochár Gregorz Majchrowski. Autor plastiku venoval obetiam holokaustu (plastika vznikla počas Medzinárodného sochárskeho sympózia v roku 2008, ktorého garantmi boli Mesto Čadca a Kysucká galéria v Čadci).

Galéria