Presunúť na hlavný obsah

Udržiavame dobré partnerské vzťahy

Mesto

Dňa 16.januára 2020 sa zástupkyňa primátora mesta Mgr. Xénia Šurhaňáková a projektová manažérka Domu kultúry v Čadci  Mgr. Viera Strýčková zúčastnili v partnerskom meste vo Valašskom Meziříčí slávnostného podujatia, kde boli udelené Ceny mesta Valašského Meziříčí osobnostiam z oblasti umenia, edukatívy, vedy a spoločenského života. Ocenenia si  prevzali z rúk pána starostu Bc. Robert Stržinka a dvoch vicestarostiek mesta. O kultúrny zážitok sa postaralo hudobné zoskupenie HUSAK QUARTET, ich repertoár pozostáva z netradične upravenej klasickej hudby, filmových hitov. K slávnostnej atmosfére  prispela skvelá moderátorka, rodáčka z Valmezu, MUDr. Soňa Šuláková, ktorá sa divákom prihovára aj z  obrazoviek Českej televízie.

Súčasťou slovenskej návštevy bolo aj projektové stretnutie, ktoré sa realizovalo v rámci prebiehajúceho projektu Československého kultúrneho inkubátora miest Valašské Meziřičí a Čadca- Interreg V-A-SK/ČR/ 2018/08. Pani zástupkyňa primátora Xénia Šurhaňáková bola oboznámená vedúcim projektového oddelenia Ing. D.Šulákom (ČR) a projektovou manažérkou  z Domu kultúry v Čadci   s  projektovou činnosťou a s prípravou ďalšieho spoločného projektu v rámci kultúry. 

Partnerské spolupráce medzi mestami sú príkladom, ako sa dá dobre spolupracovať s ľuďmi rôznych národností, povolaní a kultúry.
Veríme, že spoločné stretnutia budú pokračovať aj naďalej a sú predpokladom výbornej spolupráce medzi našimi mestami. 
Oficiálna stránka mesta www.valasskemezirici.cz

Galéria