Presunúť na hlavný obsah

Zvýšujeme  komfort zberu kuchynského odpadu v meste

Mesto

Na to, aby to celé fungovalo, tak sa musí aj dôsledne triediť odpad. Čo patrí do plastov - do plastov, sklo - do skla, kuchynský odpad - do kuchynského odpadu. Hneď, ako niekto hodí do kuchynského odpadu niečo iné, je to znehodnotené a máme problém. V zime odpad zamrzne, v lete spôsobuje problém s hmyzom.

Čo patrí do kontajnerov na bioodpad

Do hnedých kontajnerov patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. 

Zvyšujeme hygienický štandard kontajnerových stanovíšť nášho mesta

Odvoz bioodpadu z hnedých kontajnerov je vykonávaný 1 krát v týždni. Mestský podnik služieb Čadca nádoby zamieňa za čisté a oddnes bude vlastníkom špeciálneho vysokotlakového čističa.  Tým sa zabezpečí nielen ich čistota a eliminácia nepríjemného zápachu a zvýšime hygienický štandard kontajnerových stanovíšť nášho mesta. 

Zvyšujeme komfort zberu kuchynského odpadu – zakupujeme kompostovateľné vrecia 

Peter Strapáč, zástupca primátora mesta: “K zvýšeniu komfortu zberu biologických odpadov vznikajúcich v domácnostiach nám môžu poslúžiť aj kompostovateľné vrecia, ktoré po každom vyprázdnení nádoby budú nahradené novými. Investujeme do kvalitnejšieho a modernejšieho odpadového hospodárstva. Odmenou bude lepšie triedenie a spokojní občania.“

Výhody kompostovateľných vriec:

  • Je kompostovateľné – vrecko spoločne s nazbieraným biologickým odpadom môžeme kompostovať. 
  • Paropriepustnosť – vrecká prepúšťajú paru (nie vodu), čím dochádza k znižovaniu vlhkosti zbieraného biologického odpadu. Tým sa znižuje aj riziko jeho hnitia a vzniku zápachu. 
  • Jednoduchá a hygienická manipulácia – vrecko s biologickým odpadom stačí po naplnení vybrať z nádoby a vložiť do kompostoviska alebo nádoby určenej na zber biologického odpadu. 
  •  V suchom prostredí sú dlhodobo skladovateľné. 
  • Znižujú potrebu častého umývania nádob na zber biologických odpadov.

Čipovanie kontajnerov prinesie prehľad, evidenciu a kontrolu

Už v týchto dňoch sa nádoby na bioodpad umiestni nálepka s QR kódom. Čítačkou získa zvozca informáciu o obsahu nádoby, množstve a percente znečistania.