Presunúť na hlavný obsah

7. apríl 2021 Svetový deň zdravia

Mesto

7. apríla si pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý sa každoročne venuje rôznym témam, ktoré súvisia s posilňovaním zdravia. Témou Svetového dňa zdravia v roku 2021 je „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých“. Aktivity sú zamerané na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov.
Staroba nie je choroba, preto by sme mali myslieť na to, že nikdy nie je neskoro začať zdravšie žiť. Zdravý životný štýl je jednou z ciest, ako prežiť dlhší a kvalitnejší život. K základným odporúčaniam pre udržanie si zdravého životného štýlu u seniorov patrí:

 • Podporujte svoje duševné zdravie! 
 • Vzdelávajte sa!
 • Buďte fyzicky aktívni! 
 • Dodržiavajte zásady správnej výživy! 
 • Ak fajčíte, obmedzte fajčenie, pitie alkoholických nápojov! 
 • Pestujte koníčky! 
 • Zapájajte sa do života komunity! 
 • Stretávajte sa s príjemnými a optimistickými ľuďmi! 
 • Chodievajte na preventívne prehliadky! 
 • Dbajte o svoje zdravie!

Vzhľadom k tomu, že pre epidemiologickú situáciu nie je možné realizovať prezenčné aktivity, bola pripravená súťaž v rámci spolupráce so základnými školami pre deti 1.stupňa s názvom „Nakresli zdravie“. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti. Avšak všeobecne je pojem „zdravie“ veľmi abstraktný a ťažko merateľný. Cieľom tejto súťaže je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre nich zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakresliť na papier. 

Cieľová skupina: Žiaci prvého stupňa základných škôl 

Termín: do 30.04.2021 - Každá zapojená ZŠ zašle elektronickou formou 2 najzaujímavejšie kresby na príslušný RÚVZ 
14.5.2021 – Každý RÚVZ zašle 2 najzaujímavejšie kresby na ÚVZ SR.

 Podmienky pre zapojenie sa do súťaže: 

 • Byť žiakom 1. stupňa ZŠ 
 • Zdravie nakresliť na biely papier veľkosti A4 
 • Kresbu naskenovať alebo odfotiť v čo najlepšej kvalite do formátu .jpg/.jpeg 
 • Pripojiť podpísaný súhlas rodičov s prípadným zverejnením kresby 

Odmena pre vybrané kresby: 

 • Každá vybraná kresba bude odmenená balíčkom zaslaným z ÚVZ SR na príslušnú ZŠ 
 • A zároveň každá vybraná kresba bude publikovaná na webovej stránke ÚVZ SR, na Facebook profile ÚVZ SR, a v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR.

Zdroje: ÚVZ SR, Strom zdravia.sk

Pripravilo: Oddelenie zdravotnej výchovy a podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci