Presunúť na hlavný obsah

Blahoželanie Dagmar Dvorskej k vzácnemu životnému jubileu 

Mesto

V stredu 6. októbra 2021 navštívil primátor Milan Gura pri príležitosti vzácneho životného jubilea – 90. narodenín, pani Dagmar Dvorskú, výnimočnú ženu, aktívnu odbojárku a bývalú dlhoročnú predsednícku mestskej organizácie SZPB. Poďakoval jej za jej dlhoročnú aktívnu prácu a angažovanosť v spoločenskom živote. Svoju úctu jej prejavil aj kyticou kvetov, pamätným listom a vecným darom. Spoločne zotrvali v družnom rozhovore, ktorý sa niesol vo veľmi príjemnom a priateľskom duchu. 

Pani Dagmar Dvorská je poslednou žijúcou rasovo prenasledovanou osobnosťou v Čadci, ktorá prežila neľudskú deportáciu do vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau v Osvienčime i pochod smrti do tábora Bergen – Belsen a Mauthausen.

Narodila sa 11. septembra 1931 v Trnave, no od detstva žila v Čadci. Deportovali ju ako 13-ročnú spoločne s rodinou. Prežila veľmi ťažké a kruté časy, ktoré jej podlomili zdravie. Oslobodenie ju zastihlo na pokraji života a smrti v Mauthausene 8. mája 1945. Mala šťastie – prežila a vrátila sa domov. Počas celého svojho ďalšieho života neúnavne a veľmi aktívne pôsobila ako odbojárka, od roku 1959 ako členka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) pracovala na mnohých pozíciách. V rokoch 1965 – 2005 bola tajomníčkou Okresnej organizácie SZPB, následne až do roku 2014 predsedníčkou základnej organizácie v Čadci. Taktiež bola členkou Oblastného výboru SZPB v Žiline. Niekoľko desaťročí sa neúnavne snažila o udržiavanie a rozvíjanie tradícií boja za národné oslobodenie v Čadci i na Kysuciach.

Má výrazný osobný podiel na zachovaní organizácie SZPB v Čadci a taktiež na šírení myšlienok humanizmu a boja za národnú slobodu medzi deťmi a mládežou. Na svojom poste sa venovala aj starostlivosti a pomoci bývalým odbojárom a ich rodinám, pravidelne sa zúčastňovala a organizovala pietne akty na pamiatku padlých hrdinov v Čadci i v regióne Kysúc. Dlhodobo aktívne a na veľmi dobrej úrovni spolupracovala s Mestom Čadca a podieľala sa na jeho rozvoji. Pri príležitosti 70. výročia SNP jej minister obrany udelil vyznamenanie a Pamätnú medailu.

V roku 2016 si prevzala Cenu mesta Čadca za celoživotnú aktívnu a obetavú prácu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, uchovávanie tradícií boja za národné oslobodenie v Čadci a v regióne Kysúc a šírenie myšlienok slobody, mieru a humanizmu. 

Pani Dvorskej aj touto cestou srdečne blahoželáme k vzácnemu jubileu a želáme jej veľa zdravia, radosti a spokojnosti do ďalších dní.