Presunúť na hlavný obsah

Informácie pre rodičov novorodených detí

Mesto

Vážení rodičia, vzhľadom na nedávne uvoľnenie protiepidemiologických opatrení a priaznivého vývinu v našom okrese, pristúpilo Mesto Čadca po dlhšej pauze k opätovnému organizovaniu slávnostných obradov pre novorodené deti – tzv. prijatie detí do života.

Slávnostné obrady sa konali v termínoch 22., 23., 28., 29. a 30. júna a 7. júla 2021 v dopoludňajších i popoludňajších hodinách. Ďalšie obrady plánujeme ešte v auguste a septembri (deti narodené v období január – jún 2021). Všetkým rodičom, ktorých deti sa narodili v období júl – december 2019 a január – december 2020 sme zaslali poštou pozvánky na uvedené obrady.

Aj touto cestou chceme oznámiť rodičom, ktorí sa obradov v daných termínoch nemohli na pozvanie z rôznych príčin zúčastniť, resp. im nebola doručená pozvánka (niektoré pozvánky sa vrátili späť na adresu mesta), že môžu v prípade záujmu požiadať o náhradný termín.

V prípade, že sa obradu neplánujete zúčastniť, no máte záujem o originálny pamätný list pre dieťa s maľbou akad. maliara Ondreja Zimku a fotoalbum, kontaktujte oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Čadci, p. K. Šulganovú, tel.: 041 430 2244, 0905 470 381, katarina.sulganova@mestocadca.sk. Na tejto adrese vám budú poskytnuté aj ďalšie informácie, o ktoré prejavíte záujem. Rodičia, ktorí sa s dieťaťom zúčastnia obradu, získajú od Mesta Čadca aj DVD s videozáznamom a fotografiami z obradu.