Presunúť na hlavný obsah

Lúčime sa s pánom Ing. Jánom Drobilom, bývalým poslancom Mestského zastupiteľstva a členom Mestskej rady v Čadci

Mesto

Vo chvíľach zármutku, kedy navždy odchádza z tohto sveta človek, sa len ťažko hľadajú slová, ktorými by sa dala vyjadriť sústrasť jeho najbližším. Bolesť z odchodu drahého človeka sa nedá opísať. Možno ju len precítiť, v tichu spomínať a prejaviť úctu a poďakovanie za všetko, čo pre nás zosnulý urobil.

Ján Drobil a Milan Gura

Takéto úprimné poďakovanie a úctu v tejto chvíli pociťujeme a vyjadrujeme pánu Ing. Jánovi Drobilovi, bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva v Čadci, ktorý nás opustil 17. mája 2021 vo veku 78 rokov. 

Ing. Ján Drobil sa narodil 25. septembra 1942 v Zlíne. Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1966) prišiel na Kysuce, ktoré sa stali jeho domovom. Pracoval v Okresnom podniku výroby a služieb Kysuca Čadca na úseku výroby a služieb pre obyvateľstvo. Neskôr zastával pozície technológa výroby, vedúceho strediska, výrobno-technického námestníka  a riaditeľa podniku (do r. 1991). Počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o budovanie a rozvoj stredísk v Makove, Skalitom, Turzovke, Kysuckom Novom Meste, Oščadnici. Mal výrazný podiel na kvalite a inováciách výrobkov, zúčastňoval sa mnohých veľtrhov a výstav (Švajčiarsko, Nemecko, Austrália, Rakúsko, Grécko), kde produkty podniku získavali veľký ohlas. V roku 1922 sa vydal na cestu podnikania, založil firmu TCHAS Slovakia, v roku 2006 firmu KCHK Čadca so zahraničnou pôsobnosťou, kde pôsobil ako riaditeľ a konateľ. Firma bola v roku 2011 ocenená a získala si popredné miesto medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi. Na svojich postoch šíril dobré meno mesta Čadca a zaslúžil sa o rozvoj zamestnanosti  a podporu trhu práce. Angažoval sa aj v kultúrnom a spoločenskom živote a podporoval všestranný rozvoj mesta a regiónu. Bol spoluzakladateľom a podpredsedom Združenia podnikateľov Kysúc. Aktívne pôsobil aj v oblasti športu, pracoval v TJ ZZO Čadca, šesť rokov úspešne vykonával funkciu prezidenta hádzanárskeho oddielu žien PRATEX Čadca, ktorý úspešne reprezentoval Čadcu. 

Na rozvoji mesta Čadca sa veľmi aktívne a zodpovedne podieľal ako poslanec Mestského zastupiteľstva (MZ) od roku 2011 do roku 2018, od roku 2015 zastával aj post člena Mestskej rady pri MZ v Čadci. 

V roku 2013 mu bola udelená Cena primátora mesta Čadca a v roku 2018 Cena mesta Čadca za celoživotnú, viac než 45-ročnú aktívnu a úspešnú prácu v oblasti hospodárstva, za zásluhy o regionálny rozvoj v oblasti výroby a podnikateľskej činnosti na Kysuciach, za angažovaný prístup vo verejnom živote, za vytváranie pozitívneho obrazu o Čadci a regióne Kysúc.

Správa o jeho odchode nás mnohých zastihla nepripravených. Ale je to prirodzené. Mali sme ho radi, vážili sme si ho, často sa stretávali, pracovali, rozumeli si, pomáhali si, a tak kdesi v podvedomí sme mali skrytý pocit, že to tak bude i naďalej. Dokonca aj vtedy, keď statočne a húževnato odolával nepriazni osudu a čelil ťažkej životnej skúške. Verili sme a dúfali. Nepripúšťali sme si, že jeho miesto môže zostať prázdne. 

Kysuciam a nášmu mestu venoval pán Ing. Ján Drobil viac než 50 rokov svojho života. Vďaka svojej vysokej profesionalite a zodpovednosti, ako aj prístupu k ľuďom sa vypracoval na vedúce pozície a získal mnohé úspechy a ocenenia. Má veľké a neoceniteľné zásluhy na všestrannom hospodárskom rozkvete nášho mesta a regiónu, v oblasti podnikania, podpory zamestnanosti a rozvoja trhu práce. Vďačíme mu za jeho sústavnú angažovanosť vo verejnom živote a jeho mimoriadne aktívnu a zodpovednú prácu poslanca mestského zastupiteľstva. Veľkým prínosom bol aj jeho aktívny prístup a podpora kultúrneho a spoločenského života mesta. Nechýbal na mnohých kultúrnych podujatiach, výstavách, koncertoch a spoločenských stretnutiach. Bol veľmi príjemným, kultivovaným a inteligentným spoločníkom a partneroch pri vzájomných stretnutiach a rozhovoroch. Dlhodobo výrazne podporoval aj naše umelecké súbory a aktivity mesta v tejto sfére. 

Poznali sme ho a navždy budeme naňho spomínať ako na múdreho, zásadového, priateľského, priameho, zanieteného, obetavého a srdečného človeka. Ako na dobrého, statočného muža, ktorý vždy každému ochotne podal pomocnú ruku.  

Hlbokú sústrasť vyjadrujeme v týchto ťažkých chvíľach aj jeho manželke Márii a celej jeho rodine.

Lúčime sa s pánom Ing. Jánom Drobilom, bolo pre nás cťou poznať ho, spolupracovať s ním, byť jeho priateľmi. Vo svojich mysliach a srdciach si navždy zachováme všetky krásne spomienky. Nezabudneme na neho. 

Česť jeho pamiatke! 

Rozlúčka so zosnulým Ing. Jánom Drobilom sa uskutoční v piatok 4. júna 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku v Čadci.