Presunúť na hlavný obsah

Milé deti, buďte šťastné, veselé a milované!

Mesto

Dnes je výnimočný deň, sviatok majú všetky deti a my im zo srdca želáme, aby boli zdravé, šťastné, spokojné, veselé a najmä – milované. 

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Zvyčajne (ale nie všade) sa oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 krajinách.

V tento deň sa v našich mestách, obciach a najmä na školách každoročne konali rôzne oslavy spojené s atraktívnymi kultúrnymi podujatiami a športovými hrami pre deti a mládež. Mesto Čadca dlhodobo pripravovalo cyklus Mesto deťom a mládeži, v rámci ktorého sa konal aj obľúbený Deň športu a kultúry detí a mládeže, do ktorého sa zapájali všetky naše základné, materské a umelecké školy a centrum voľného času. Prebiehali aj ďalšie aktivity – divadelné predstavenia, výstavy, tvorivé dielne a pod.  Žiaľ, ani v tomto roku sme mnohé tieto masové podujatia nemohli vzhľadom na pandémiu a aktuálne opatrenia zrealizovať. Veríme, že na budúci rok sa opäť stretneme a potešíme aj na spoločných mestských podujatiach.