Presunúť na hlavný obsah

Poďakovanie primátora pri príležitosti Dňa učiteľov

Mesto

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, dovoľte mi, aby som Vám vo svojom mene i v mene vedenia nášho mesta vyjadril pri príležitosti Vášho sviatku hlbokú úctu a veľké poďakovanie za Vašu krásnu a náročnú prácu. Za Vašu obetavosť a odhodlanosť, s akými aj v tomto neľahkom čase vykonávate svoju profesiu. Učiteľstvo je nielen povolaním, je predovšetkým krásnym a jedinečným poslaním a naplno sa to potvrdzuje práve v týchto dňoch. Stále viac si uvedomujeme, že vzdelávanie a výchova detí sú nesmierne zodpovedné a zaslúžia si našu mimoriadnu pozornosť a podporu. 

Už viac než rok sme ťažko skúšaní neutíchajúcou pandémiou. Boli sme nútení opätovne zatvárať školské brány pre mnohých našich žiakov a popri prezenčnej výučbe sústavne aplikujete aj dištančné vzdelávanie. Uvedomujem si, že je to nesmierne náročná situácia – učiť a viesť svojich žiakov z domova prostredníctvom médií. Na Vás – učiteľov a určite aj na žiakov kladie táto skutočnosť vysoké nároky – najmä na dôslednosť, disciplinovanosť, trpezlivosť a kreativitu. Uisťujem Vás, že máte našu plnú podporu, náš obdiv a uznanie. Verím a želám si spoločne s Vami, aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa vzájomne podporovali a pomáhali si.

Ani v tomto roku nie je možné realizovať slávnostný Deň učiteľov v našom meste. Dovoľte mi preto, vážení pedagógovia a vychovávatelia, aby som Vám pri tejto príležitosti aspoň touto formou vyjadril úprimné POĎAKOVANIE za Vašu prácu, trpezlivosť a entuziazmus, ktorý ani v dnešnej dobe nestrácate. Ďakujem aj všetkým nepedagogickým pracovníkom. Ďakujem Vám za všetko, čo robíte v tomto náročnom období pre naše deti a naše mesto. Prajem Vám najmä pevné zdravie a dostatok energie a trpezlivosti do ďalších dní. 

Ing. Milan Gura